Sulvana Rošić

Sulvana je po zanimanju magistar građevinarstva, smjer hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i dio je Una Consulting tima od februara 2019 godine.

Sulvana sudjeluje u izradi projektne i studijske dokumentacije u oblasti vodosnabdijevanja, odvođenja i prečićavanja otpadnih voda, kao i analizi planova iz oblasti voda i zaštite okoliša. Zadužena je i za prikupljanje i obradu podataka o kvalitetu podzemnih i površinskih voda, vođenje monitoringa za potrebe različitih projekata. Također, aktivno je angažirana na projektima upravljanja imovinom - komunalnom vodnom infrastrukturom (vodovodnim i kanalizacionim sistemima), u javnim vodovodnim preduzećima u BiH, ali i šire u regionu jugoistočne Europe

Najave događaja

Reference