Sanja Imširević

Sanja je studij građevinarstva završila na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,  gdje je stekla diplomu magistre građevinarstva, smjer konstrukcije – geotehnika. Timu Una Consulting-a pridružila se u januaru 2017. godine te je od tada, kao projektna inženjerka, angažirana na planiranju, projektovanju i implementaciji projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Zadužena je za izradu projektne i studijske dokumentacije.

Najave događaja

Reference