Sandi Zulić

Sandi Zulić je diplomirani inženjer građevine, smjer hidrotehnike, sa 20 godina radnog iskustva kao projektni menadžer i konsultant u dugoročnim, razvojnim projektima rekonstrukcije. Njegovo profesionalno iskustvo uključuje projektovanje i konsalting u oblasti vodosnabdijevanja, otpadnih i oborinskih voda i upravljanja otpadom, kao i opšte projektovanje i menadžment u multidisciplinarnim programima. Sandi ima značajno iskustvo u razvoju, pripremi i implementaciji inženjerskih projekata i upravljačkih rješenja u koja su integrirani tehnički, ekonomski, socijalni, institucionalni, društveno-kulturni i ekološki aspekti. Aktivno govori engleski jezik. 

Pod njegovim vodstvom firma se razvila od udruženja, koje je implementiralo projekte međunarodne saradnje, do samoodrživog društva koje je prepoznato u sektoru voda i zaštite okoliša. Sandi je odgovoran za razvoj i implementaciju poslovne strategije, kratkoročno i dugoročno planiranje poslovnih aktivnosti i rezultata, upravljanje poslovnim aktivnostima u svrhu postizanja postavljenih ciljeva, praćenje rezultata, zastupanje, predstavljanje i uspostavu saradnje sa drugim društvima, institucijama i ustanovama.

Sandi je radio u različitim institucionalnim okruženjima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U periodu od 2001. do 2008. godine obnašao je dužnost člana upravnog odbora Javnog preduzeća za ¨Vodno područje slivova rijeke Save¨ Sarajevo, Fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Bihać, Javnog preduzeća ¨Vodovod i kanalizacija¨ Bihać i Javne ustanove¨Zavod za prostorno uređenje¨ općine Bihać. 

Najave događaja

Reference