Jasmin Pehadžić

Jasmin je studij prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, čime je stekao titulu diplomiranog pravnika. Dio je Una Consulting tima od februara 2016. godine, gdje obavlja poslove vezane za analizu propisa, davanje smjernica i mišljenja u vezi propisa iz oblasti voda i zaštite okoliša, kao i izradu nacrta pravnih akata. Također je zadužen za praćenje i evidenciju promjena svih propisa iz oblasti voda i zaštite okoliša, te pružanje stručne pomoći u primjeni tih propisa unutar Una Consultinga i u sklopu usluga koje Una Consulting pruža. 

Aktivno se služi engleskim jezikom.

Najave događaja

Reference