Ines Demirović

Ines je studij prava završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, čime je stekla titulu diplomiranog pravnika. Nakon odrađenog pripravničkog staža u državnom organu uprave položila je državni ispit kod Agencije za državnu službu BiH.

Dio je  Una Consulting tima od augusta 2018. godine gdje obavlja poslove vezane za anlizu propisa, davanje smjernica i mišljenja iz oblasti voda i zaštite okoliša, kao i izradu nacrta pravnih akata. U sklopu obavljanja svojih poslova zadužena je za praćenje i evidenciju promjena svih propisa iz oblasti voda i zaštite okoliša, te pružanja stručne pomoći u primjeni istih propisa unutar Una Consulitingai u sklopu usluga koje Una Consulting pruža.

Svoje prethodno zanje i iskustvo u oblasti voda i zaštite okoliša Ines je stekla u gradskom organu uprave u Službi za prostorno uređenje i građenje Grada Bihaća, te u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.

Najave događaja

Reference