Emina Agić

Pridružila se timu u aprilu 2020. Uključena je u implementaciju projekata, pripremu projektnih prijedloga te prikupljanje i obradu podataka. Odgovorna je za ažuriranje web stranice Una Consultinga. Učestvuje u pripremi i organizaciji radionica i obuka. Aktivno koristi engleski jezik te obavlja poslove pismenog i usmenog prevođenja sa engleskog na lokalne jezike i obrnuto.

Emina je od 2010. godine diplomirani profesor bosanskoga jezik i književnosti, a pored rada u osnovnim i srednjim školama, svoje znanje i iskustvo je stekla i radom u osiguravajućim kućama. 

Najave događaja

Reference