Aida Jusufhodžić

Aida se pridružila timu u maju 2008. godine. Zadužena je za paket usluga koji se odnosi na planiranje, projektovanje i implementaciju projekata prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Njene aktivnosti obuhvataju pripremu projektnih prijedloga, upravljanje projektima, izradu projektne i studijske dokumentacije, nadzor nad izgradnjom infrastrukturnih objekata (vodovodnih i kanalizacionih sistema), pripremu natječajne i ugovorne dokumentacije u skladu sa zahtjevima finansijskih institucija (EU, FIDIC, Svjetska banka, KfW) i ostalu tehničku podršku klijentima. Pored tehničkih, Aida sudjeluje i u institucionalnim aspektima projekata kao što su koordinacija i praćenje izrade općinskih strateških planova za vode i zaštitu okoline, obuke i jačanje kapaciteta klijenata, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Aida aktivno govori engleski jezik.

Dodatna vrijednost koju je donijela timu „Una Consultinga“ je 17 godina iskustva u konzaltingu i 20-godišnje iskustvo rada na infrastrukturnim projektima sa međunarodnim institucijama (Evropska komisija, ECHO, USAID i UNDP) i domaćim institucijama u BiH. Po zanimanju je inženjer građevinarstva (diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu). 

Najave događaja

Reference