TIM

Sandi Zulić

Sandi Zulić je diplomirani inženjer građevine, smjer hidrotehnike, sa 20 godina radnog iskustva kao projektni menadžer i konsultant u dugoročnim, razvojnim projektima rekonstrukcije. Njegovo profesionalno iskustvo uključuje projektovanje i konsalting u oblasti vodosnabdijevanja, otpadnih i oborinskih voda i upravljanja ...

30.10.2017 Više

Aida Jusufhodžić

Aida se pridružila timu u maju 2008. godine. Zadužena je za paket usluga koji se odnosi na planiranje, projektovanje i implementaciju projekata prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Njene aktivnosti obuhvataju pripremu projektnih prijedloga, upravljanje projektima, izradu projektne i studijske dokumentacije, ...

30.10.2017 Više

Emir Mureškić

Emir je svoje profesionalno iskustvo započeo još 1989. godine u vodoprivrednom preduzeću ''Vodoprivreda BiH'' – ''UNA'' Bihać i to na poslovima tehničke pripreme rada, projektovanja manjih vodovodnih i kanalizacionih sistema i izvođenje građevinskih radova u oblasti vodosnabdijevanja, ...

30.10.2017 Više

Sead Badnjević

Sead Badnjević već 21 godinu radi u građevinskom sektoru prošavši za to vrijeme praktično sve faze u izgradnji jednog objekta. Radio je i u domaćim i u međunarodnim firmama, a najveći dio svog radnog iskustva stekao je na mjestu tehničkog direktora JKP „10. juli“ d.o.o. Bosanska Krupa stvarajući ...

30.10.2017 Više

Marijan Dujmović

Marijanovo područje profesionalnih aktivnosti obuhvata: izradu projektnih prijedloga, upravljanje projektima, planiranje, projektiranje i implementaciju projekata nekonvencionalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, geografski informacioni sistem i baze podataka, monitoring i evaluaciju projekata, suradnju ...

30.10.2017 Više

Aida Moranjkić

Aida sudjeluje u izradi projektne i studijske dokumentacije te analizi planova iz oblasti voda i zaštite okoliša, projektovanju i implementaciji projekata nekonvencionalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Zadužena je i za prikupljanje i obradu podataka o kvalitetu podzemnih i površinskih ...

30.10.2017 Više

Jasmin Pehadžić

Jasmin je studij prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, čime je stekao titulu diplomiranog pravnika. Dio je Una Consulting tima od februara 2016. godine, gdje obavlja poslove vezane za analizu propisa, davanje smjernica i mišljenja u vezi propisa iz oblasti voda i zaštite okoliša, ...

30.10.2017 Više

Vesna Muslić

Vesna se pridružila timu Una Consulting-a u februaru 2016. godine. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za matematiku, a svoje znanje i vještine je dodatno proširila kroz certificirane tečajeve (ESRI, itd.) Najveći dio njenog angažmana se odnosi na oblast upravljanja ...

30.10.2017 Više

Ines Delić

Ines se pridužila timu u oktobru 2018. godine. Završila je studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 2015. godine stekla diplomu magistre ekonomije. Ona u timu sudjeluje u pripremi i provođenju projekata iz oblasti voda i zaštite okoliša, ekonomskim analizama ...

11.10.2018 Više

Ines Demirović

Ines je studij prava završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, čime je stekla titulu diplomiranog pravnika. Nakon odrađenog pripravničkog staža u državnom organu uprave položila je državni ispit kod Agencije za državnu službu BiH. Dio je  Una Consulting tima od augusta 2018. godine gdje ...

11.10.2018 Više

Edin Bašić

Edin je dio Una Consulting tima od septembra 2018. godine. Po zanimanju magistar građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja. Njegov angažman, kao projektnog inženjera obuhvata planiranje, projektovanje i implementaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja. Zadužen je za izradu projektne i studijske dokumentacije. Edin ...

11.10.2018 Više

Sulvana Rošić

Sulvana je po zanimanju magistar građevinarstva, smjer hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i dio je Una Consulting tima od februara 2019 godine. Sulvana sudjeluje u izradi projektne i studijske dokumentacije u oblasti vodosnabdijevanja, odvođenja i prečićavanja otpadnih voda, kao i analizi planova iz oblasti ...

17.11.2020 Više

Smail Omeragić

Smail Omeragić, po zanimanju dipl.ing.maš., specijalist iz oblasti energetike i energetskog mašinstva. Kao inženjer za nadzor i tehničku podršku učestovao u realizaciji preko 60 hidroenergetskih projekata u Aziji, Africi, Južnoj Americi, Skandinaviji, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kao ovlašteni ...

19.11.2020 Više

Emina Agić

Pridružila se timu u aprilu 2020. Uključena je u implementaciju projekata, pripremu projektnih prijedloga te prikupljanje i obradu podataka. Odgovorna je za ažuriranje web stranice Una Consultinga. Učestvuje u pripremi i organizaciji radionica i obuka. Aktivno koristi engleski jezik te obavlja poslove pismenog i usmenog ...

19.11.2020 Više

Amela Bašić

Amela se pridružila timu u junu 2021. godine. Završila je studij hemijskog inženjerstva na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli čime je stekla zvanje bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije. Ameli je ovo prvo radno iskustvo i sa zadovoljstvom uči od kolega i stiče iskustvo ...

12.11.2021 Više

Selma Babić

Selma se timu Una Consultinga pridružila u augustu 2021. godine. Završila je Tehnički fakultet u Bihaću te 2016.godine  stekla zvanje Bacc. Ing. Aedif. Trenutno je na master studijima gdje dodatno proširuje svoja znanja i vještine. Njen angažman kao projektnog inženjera obuhvata poslove planiranja ...

12.11.2021 Više

Omer Tutić

Omer je dio tima od njegovog samog početka. Obavlja širok dijapazon poslova koji uključuju prijevoz osoblja, poslovnih saradnika i gostiju unutar BiH i šire, dostavu pošte i prijevoz materijala i opreme, održavanje vozila, tehničko održavanje poslovnog prostora i okoliša, nabavku kancelarijskog ...

30.10.2017 Više

Sanela Arnautović

Sanela se pridružila timu u septembru 2008. godine. Sanela je odgovorna za finansijsko i administrativno poslovanje ''Una Consultinga'', a to podrazumijeva niz različitih poslova – od knjigovodstva, finansijskog planiranja i izvještavanja, pripreme internih akata i ugovora i praćenja njihovog ...

30.10.2017 Više

Mirela Vojić

Kao sekretarica, Mirela je odgovorna za organizaciju i koordinaciju kancelarijskog poslovanja. Svim članovima tima pruža podršku u obavljanju administrativnih poslova čime obezbjeđuje efikasno funkcionisanje firme. Uz srdačnu dobrodošlicu, Mirela klijentima i saradnicima obezbjeđuje potrebne informacije ...

30.10.2017 Više

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference