Upravljanje projektima

Realizaciji svakog projekta prethodi priprema, planiranje i odobrenje. Tek nakon odobrenja finansiranja pristupamo njegovoj realizaciji. Naš time stručnjaka speman je  ponuditi usluge za kako za  fazu pripreme i planiranje tako i za fazu realizacijuvelikih infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, koji su trenutno najaktuelniji za naše klijente, kako bi se u nedostatku vlastitih kapaciteta mogli nositi sa ovim multidisciplinarnim i sveobuhvatnim projektima. 

Priprema projekta podrazumijeva:

 • prikupljanje podataka;
 • tehničko-ekonomsku analizu i izradu neophodne prethodne dokumentacije;
 • pronalaženja adekvatnih izvora finansiranja;
 • pripremu prijedloga projekata prema uputama finansijskih institucija;
 • apliciranje za sredstva iz različitih dostupnih fondova.

Po odobrenju finansiranja od strane različitih međunarodnih institucija kao što su razvojne banke (EIB, EBRD, KfW, WB), nadležna državna ministarstva i fondovi, EU fond i bilateralni fondovi (SDC, SIDA, USAID, GTZ, JICA), pristupa se implementaciji projekta. Kako bi se projekti realizovali uspješno i u skladu sa ugovorima i sporazumima sklopljenim sa finansijskim institucijama, neophodno je obezbijediti kvalitetno upravljanje projektima. 

U području gdje zaštita okoliša, održivi razvoj i razvoj infrastrukture predstavljaju različite aspekte jedne cjeline „UNA Consulting“ ima veliki spektar mogućnosti za podršku svojim klijentima kroz cjelokupan životni ciklus njihovih projekata. 

Istraživanja i rad na projektu unapređenja uprave u sektoru voda i zaštite okoliša predstavljaju holistički pristup i zaštitni su znak upravljanja projektima i uslugama koje „UNA Consulting“ pruža svojim klijentima - općinama, kantonima i nadležnim institucijama (javnim vodovodnim i komunalnim preduzećima itd.)

Podrška klijentima

Usluge tehničke podrške koje pruža „UNA Consulting“ za razvojne projekte izgradnje komunalne infrastrukture uključuju sljedeće elemente:

 • priprema projektnih sažetaka (project fiche) i projektnih prijedloga (project proposal);
 • obuka jedinice za implementaciju projekta;
 • priprema projektnih zadataka koji definiraju potrebe klijenata i prevođenje u specifične procedure, zahtjeve i forme koje zahtijevaju dati uvjeti;
 • podrška u izboru izvođača, inženjera konsultanata i drugih pružalaca usluga, uključujući podršku u provođenju tenderske procedure prema zahtjevu finansijske institucije (EU, WB, KfW itd.) i ugovaranje u skladu sa istim zahtjevima (FIDIC);
 • praćenje izvođenja radova/pružanja usluga i upravljanje finansijama;
 • verifikacija izvedenih radova.

Mogućnost pružanja različitih vrsta usluga omogućava „UNA Consultingu“ da osigura primjenu funkcionalnih, tehničkih, okolišnih i finansijskih aspekata u svim oblastima u kojima djeluje. Prednost „UNA Consultinga“ je izvrsno poznavanje situacije u sektoru, blizina klijentima, stalni angažman na praćenju aktuelnosti u ovom sektoru, poznavanje procedure finansijskih institucija te poznavanje engleskog i njemačkog jezika. 

Upravljanje projektima obuhvata sve organizacijske sposobnosti i tehnike koje su usmjerene ka ostvarivanju nekog projekta.

Upravljanje projektima obuhvata sljedeća područja znanja i sposobnosti :

 • Integracija organizacije - Predstavlja koordinaciju različitih elemenata nekog projekta. Olakšana je standardizacijom metoda projektne organizacije.
 • Organizacija područja i sadržaja - Brine se za postizanje postavljenih ciljeva projekta. Ne brine se samo za orijentaciju u skladu s prethodno postavljenim ciljevima, već ima posebnu zadaću uvođenja potrebnih odmaka od tih ciljeva koji su se iskristalisali tokom projekta kao i provođenje pretpostavljenih novih planova.
 • Organizacija vremena - Osvrće se na vremenski aspekt svih uključenih grupa ciljeva. Pri tom, projektni plan služi kao sredstvo komunikacije.
 • Upravljanje kvalitetom - Kod upravljanja projektima ono obuhvata standardizaciju procesa, dokumentovanje radova i rezultata kao i pripadajuće upravne mjere.
 • Upravljanje resursima - Podrazumijeva efektivni raspored resursa prema osobinama raspoloživih kapaciteta na projektne zadatke ali i razvoj tima.
 • Organizacija komunikacije - Oduzima 50% rada na projektu i zaokružuje sve uključene i pogođene jednim projektom u jednu grupu. Osvrće se i na upravljanje u kriznim situacijama.
 • Upravljanje rizikom - Kod upravljanja projektima ono sadrži analizu rizika, preventivne mjere i mjere u slučaju krize. Izrazito je bitno kod kompleksnih projekata.
 • Eksterna organizacija - Odnosi se na: integraciju i zajednički rad partnera i dobavljača.
 • Usluge „UNA Consultinga“ u pogledu upravljanja projektima (project management) pokrivaju podršku, savjetovanje i koordinaciju usluga koje klijent zahtijeva kako bi se realizovali kompleksni projekti uz minimalan rizik prekoračenja budžetskih i vremenskih okvira. Ove usluge obuhvataju sva relevantna pitanja: pravna, administrativna, komunikacijska i fasilitacijska, inženjerska i finansijska, i mogu biti primijenjena za upravljanje i razvoj javnih komunalnih i vodovodnih preduzeća i za upravljanje razvojnim i velikim projektima komunalne infrastrukture.

Za projekte iz oblasti vodnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda  i zaštite okoliša „UNA Consulting“ može na zahtjev pružiti i sve vrste dodatnih specijalizovanih  inženjerskih usluga. 

Usluge „UNA Consultinga“ u ovom području mogu biti ugovorne u formi ugovora sa fiksnom cijenom na godišnjoj bazi. Takav ugovor omogućava stalnu podršku tima stručnjaka „UNA Consultinga“ klijentu (npr. općina, JVP, JKP itd.) koji sklopi takav ugovor za definiranje konsultantske i inženjerske usluge.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference