Upravljanje otpadom

U Bosni i Hercegovini se tokom zadnjih 10 godina intenzivno radi na uspostavljanju sistema prikupljanja otpada na regionalnom nivou. Iskustva i lekcije naučene u procesu uspostavljanja i izgradnje regionalnih sanitarnih deponija za trajno odlaganje otpada, ukazuju na potrebu sveobuhvatnog pristupa za rješavanje ove problematike, a osim toga, i provođenje evropskih direktiva i zakona u Bosni i Hercegovini. 

Sukladno savremenim trendovima upravljanja krutim otpadom „UNA Consulting“ pruža sljedeće konsultantske i inženjerske usluge:

  • izrada studija izvodljivosti upravljanja otpadom;
  • projektovanje sanitarnih odlagališta otpada i nadzor nad izgradnjom sanitarnih odlagališta otpada i pretovarnih stanica;
  • podrška geografskog informacionog sistema (GIS) u procesima uspostave i održavanja samoodrživih sistema upravljanja otpadom.

Za kvalitetnu realizaciju projekata iz oblasti upravljanja krutim otpadom „UNA Consulting“ raspolaže velikom bazom podataka (studije, katastri, elaborati, planovi i karte, digitalne karte i  baze podataka, digitalni model terena).
Poseban imperativ predstavlja smanjenje količine otpada, odnosno njegovo razdvajanje i recikliranje, kako bi na deponiji završila minimalna količina, uz osiguravanje ekonomske održivosti cijelog procesa.
Klijentima smo dokazali da uz našu podršku mogu ostvariti dodatnu vrijednost i podići vlastite kapacitete, kao i kapacitete svojih uposlenika. Uz finansijske uštede i sprječavanje gubitka dragocjenog vremena, konačni rezultat je uspješno obavljen posao, zadovoljstvo klijenta i sigurniji okoliš za nove generacije. 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference