Tarife i tarifna metodologija

Usvajanje ekonomskih cijena vodnih usluga je neophodno za osiguranje punog pokrića troškova koji nastaju prilikom isporuke vodnih usluga, a sa ciljem osiguranja kvalitete vodnih usluga na zadovoljavajućem nivou, kao i osiguranja dugoročne održivosti vodnih usluga, te komunalnih/vodovodnih preduzeća.

Una Consulting d.o.o. Bihać je kroz implementaciju velikog broja projekata jačanja kapaciteta i unaprjeđenja poslovanja javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća (JKP/JVP) i jedinica lokalne samouprave (JLS), a posebno kroz implementaciju programa unapređenja financijskog i operativnog unapređenja poslovanja (FOPIP), stekao značajno iskustvo u razvoju i implementaciji Metodologije za izračun cijena vodnih usluga i izračunu cijena za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. U procesu izračuna cijena vodnih usluga, Una Consulting d.o.o. vodi se prema principu punog povrata troškova, imajući u vidu pristupačnost, odnosno priuštivost usluga, te ekonomsku i operativnu učinkovitost.  

Na osnovu jasno definiranih kriterija, opće prihvaćenih principa i međunarodnih standarda, te Metodologije za izračun cijena usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, Una Consulting d.o.o. Bihać je izradio alat za izračun cijena vodnih usluga, koji se sastoji od seta specifičnih softverskih aplikacija potrebnih za proces izračuna cijena vodnih usluga poput:

 1. aplikacije za izračun cijena vodnih usluga,
 2. aplikacije za izračun ušteda po osnovi optimizacije broja zaposlenih, smanjenja ne-prihodovane vode i povećanja energijske efikasnosti, i
 3. aplikacije za evidenciju stalnih sredstava i izračun kalkulatorne amortizacije neuknjižene komunalne vodne infrastrukture.

Una Consulting d.o.o. Bihać nudi svojim klijentima kompletnu uslugu koja uključuje:

 • Analizu i procjenu postojećih cijena vodnih usluga,
 • Razvoj nove, ili unaprjeđenje postojeće Metodologije za izračuna cijena vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda),
 • Podršku u procesu predlaganja nove ili unaprjeđene Metodologije za izračun cijena vodnih usluga donosiocima odluka za usvajanje,
 • Zajedničke obuke, kao i individualne obuke na radnim mjestima, a sa ciljem osposobljavanja imenovanih predstavnika JKP/JVP i JLS za primjenu Metodologije za izračun cijena vodnih usluga i obračun cijena vodnih usluga, korištenjem Excel alata za izračun i prilagodbu cijena vodnih usluga,
 • Izračun cijena vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda), s tranzicijskim periodom za prilagodbu cijena vodnih usluga,
 • Podršku imenovanim predstavnicima JKP/JVP pri analizi financijskih podataka iz financijskih izvještaja po troškovnim centrima, potencijalnoj optimizaciji troškova i postupnom uvođenju troškova amortizacije ukupne dugotrajne imovine,
 • Analizu strukture cijena vodnih usluga, a za cijenu koja je izračunata u skladu sa Metodologijom za izračun cijena vodnih usluga,
 • Podršku u procesu predlaganja novih cijena vodnih usluga donosiocima odluka za usvajanje.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference