Smjernice za pisanu komunikaciju

Cilj Smjernica za pisanu komunikaciju Una Consultinga d.o.o. Bihać je unaprijediti kvalitet pisane komunikacije i dokumenata koje proizvodimo.

Poslovna pisana komunikacija je poslovni dokument kojom se prenosi određena poslovna poruka; ona predstavlja firmu, stvara i razvija poslovne odnose i odnose s javnošću. Stoga je pisana komunikacija veoma važna za izgradnju naše reputacije kao i njeno očuvanje.

Una Consulting d.o.o. Bihać je izradio i usvojio Smjernice za pisanu komunikaciju čija nam primjena omogućava uspješnu pisanu komunikaciju za koju je potrebno da:

  • znamo koja je njena važnost i specifičnost,
  • ovladamo pravilima pisane komunikacije,
  • znamo odabrati adekvatan kanal komunikacije,
  • vodimo računa o čitaocu i njegovim potrebama,
  • budemo koncizni i jasni u izražavanju,
  • dobro strukturiramo i formatiramo tekst.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference