Smanjenje neprihodovane vode

Nivo neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi iznosi u prosjeku 55%. To znači da se više od polovine vode koja uđe u sisteme vodosnabdijevanja gubi uslijed curenja, neispravnih mjerača i vodomjera, zbog grešaka prilikom obrade podataka, nelegalne i/ili nefakturisane potrošnje.

Visok nivo neprihodovane vode prepoznat je od većine stručnjaka i praktičara iz oblasti vodosnabdijevanja kao jedan od ključnih problema koji ima značajan uticaj na operativnu održivost poslovanja javnog komunalnog/vodovodnog preduzeća (JKP/JVP). Za mnoga JKP/JVP je to zahtjevan zadatak gdje im je potrebna pomoć privatnog sektora koji im sa svojim znanjem i iskustvom može pomoći da provedu neophodne promjene i postignu potrebna unapređenja.

Una Consulting u segmentu upravljanja neprihodovanom vodom predstavlja nacionalnog i regionalnog lidera jer gajimo integralni pristup ovoj problematici kroz čitav set konzultantskih usluga koji obuhvata:

  • Kartiranje mreže i uspostavu GIS/ AutoCad baze podataka,
  • Zoniranje cjelokupne vodovodne mreže – uspostava mjernih zona tj. DMA/PMA zona,
  • Provođenje programa mjerenja,
  • Upravljanje neprihodovanom vodom: detekcija kvarova, vodni bilansi, akcioni planovi za smanjenje neprihodovane vode i sl.,
  • Izrada kalibriranih hidrauličkih modela za detaljnu analizu i planiranje vodovodnih sistema.

Naš pristup se zasniva od provođenja teoretskih i praktičnih obuka, pružanje podrške na radnom mjestu do klasične detekcije kvarova koje javna vodovodna / komunalna preduzeća ne mogu samostalno detektovati.

Uz kvalitetne materijale za edukaciju osoblja JKP/JVP, pripremljene procedure i najsavremeniju opremu za mjerenje protoka i pritiska i detekciju kvarova, Una Consulting je u mogućnosti podržati JKP/JVP da na efikasan način odgovore na izazove financijske održivosti koji nastaju kao posljedica izgubljenih prihoda i povećanja troškova poslovanja uslijed velikih gubitaka vode u sistemu.

Kao provjereni prijatelj i partner Una Consulting stoji na raspolaganju JKP/JVP sa ciljem postizanja njihove dugoročne održivosti kroz smanjenje nepotrebnih troškova i optimizaciju njihovog poslovanja.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference