Projektovanje

Tim stručnih i kreativnih ljudi iz „UNA Consultinga“, koji su stalno u toku sa novim zakonima i propisima, pobrinuti će se da sredstva koja klijent investira u izradu projektne dokumentacije ili u izgradnju infrastrukturnih objekata donesu željeni kvalitet.

Specijalizirani smo za hidrotehničke infrastrukturne projekte, srednje i velike poput izgradnje vodovodnih sistema, rekonstrukcije i dogradnje kanalizacionih sistema, izgradnje novih sistema odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda uključujući i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Svakom projektu u svim fazama pristupamo na visokoj razini i nastojim postići maksimalno bilo da se radi o izradi idejnog rješenja, elaborata, glavnog projekta, podrške u ishođenju građevinske i ostalih dozvola i sl. Dugogodišnje iskustvo u radu na projektima koje sufinanciraju međunarodne financijske institucije kvalificira nas za izradu projektne dokumentacije koja odgovara uvjetima ugovora koje zahtijevaju takvi tipovi projekata (FIDIC modeli ugovora, model Svjetske banke itd.).

Obratite nam se za:

  • Definiranje ideje: pregled postojeće dokumentacije i stanja, izrada idejnog rješenje projekata, vizualizacije;
  • Izradu idejnog projekta;
  • Izradu konceptualnog projekta i tzv. tenderskog dizajna (kod modela ugovora prema FIDIC Žutoj knjizi);
  • Izradu glavnog projekta (kod klasičnih ugovora i modela ugovora prema FIDIC Crvenoj knjizi);
  • Izradu neophodnih elaborata;
  • Stručnu pomoć u ishođenju odobrenja, saglasnosti i dozvola, uključuju i vodne akte;
  • Izradu izvedbenih projekata;
  • Izradu projekata izvedenog stanja;
  • Ažuriranje i unaprjeđenje postojeće projektne dokumentacije;
  • Stručnu podrška investitorima u svim fazama investicije uključujući i provođenje natječaja za izbor izvođača, ugovaranje, garantni period nakon završetka građenja i sl.

Kod projektiranja složenih hidrotehničkih objekata nudimo usluge projektiranja za sve faze: hidrotehničku, građevinsku, mašinsku, elektro, konstruktivnu itd.

Posjedujemo neophodna ovlaštenja za Federaciju BiH i Republiku Srpsku za hidrotehničke objekte, kao i licencu za složene vodne objekte sa liste ''A'' Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Revizija projektne dokumentacije

Uobičajena je situacija da se informacije koje zahtijevaju promjenu u projektnoj dokumentaciji prenesu projektantu tek nakon dovršetka određene faze ili čitavog projekta. Kako bi se izbjegle ovakve situacije koje mogu prouzrokovati značajna povećanja troškova investicije, zastoje i kašnjenja u realizaciji i nemogućnost ishođenja odobrenja, potrebno je na vrijeme razmišljati i reviziji projektne dokumentacije

Poučen ovakvim iskustvima „UNA Consulting“ vam nudi da ga kao revizora uključite već prilikom izrade projektne dokumentacije, te da svojim stručnim znanjem pomogne vama i projektantu da na kraju procesa projektovanja dobijete zahtijevani kvalitet u predviđenom roku.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference