Politika zaštite okoliša

Una Consulting d.o.o. Bihać prepoznaje uticaje koje imamo na okoliš i prihvata da svi pojedinci i organizacije na svim nivoima imaju obavezu da djeluju odgovorno u svom privatnom i poslovnom životu. Našom Politikom zaštite okoliša su dati naši poslovni principi vezani za upravljanje uticajima na okoliš i aspekti našeg odgovornog poslovanja.

Una Consulting d.o.o. Bihać je firma opredijeljena i posvećena:

  • Razmatranju aspekta zaštite okoliša prilikom provođenja svih naših poslovnih aktivnosti uključujući i nabavku robe i usluga;
  • Poštivanju pozitivnih zakonskih propisa u oblasti zaštite okoliša;
  • Efikasnom upravljanju našim uticajima na okoliš i neprestanim nastojanjima da unaprijedimo svoje djelovanje u tom pogledu;
  • Efikasnom korištenju vode i energije i davanju prednosti obnovljivim izvorima energije i materijala kadgod je moguće;
  • Minimalnom stvaranju zagađenja i otpada smanjivanjem potrošnje i izradom učinkovitih procedura za upravljanje otpadom i recikliranje;
  • Maksimalnim korištenjem biorazgradivih kemikalija u našim kancelarijama kao što je korištenje sredstava za čišćenje koji nisu štetni za okoliš;
  • Poticanje naših zaposlenika da budu odgovorni prema okolišu i ulaganju u obrazovanje naših zaposlenika za efikasno korištenje energije, smanjenje otpada, smanjenje emisija CO2 i ostalih uticaja na okoliš;
  • Povezivanju s lokalnom zajednicom i učestvovanje u diskusijama na teme koje se odnose na zaštitu okoliša;
  • Usklađivanje s politikom zaštite okoliša naših partnera.

Una Consulting d.o.o. Bihać će svoje opredjeljenje demonstrirati aktiviranjem i punom primjenom ove Politike zaštite okoliša kao i redovnim razmatranjem iste u cilju usklađivanja s relevantnim zakonskim promjenama i najboljim praksama.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference