Razvoj kapaciteta

Vladin sektor u Bosni i Hercegovini, naročito onaj dio institucija koji se bavi pitanjima voda i zaštite okoliša, suočava se sa vrlo značajnim promjenama počevši od decentralizacije vlasti, neadekvatnog i neusaglašenog zakonskog i planskog okvira, nedostatka finansijskih sredstava za značajniji razvoj i kapitalne projekte, potreba i regulatornih zahtjeva vezanih za pristup EU (ili slične pretpristupne aktivnosti), nedostatka kadrova, pa sve do aktuelnih posljedica klimatskih promjena i tehnoloških inovacija. Sve to predstavlja ogroman pritisak za javnu administraciju i njene kapacitete. 

Kroz dugogodišnji rad sa javnim i vladinim organizacijama na unapređenju dobre uprave u sektoru voda i zaštite okoliša „UNA Consulting“ je razvio jedinstven pristup saradnje i čitav niz konsultantskih usluga sa sveobuhvatnim rješenjima, koje unapređuju rad javnih i vladinih organizacija. 

Koristeći stečeno iskustvo i vještine „UNA Consulting“ pruža stručnu ekspertizu u sljedećim područjima:

  • dobro upravljanje javnim poslovima i racionalizacija procedura i praksa,
  • priprema i upravljanja projektima,
  • strateško i operativno planiranje,
  • unapređenje legislative,
  • uspostavljanje monitoringa i evaluacije projekata, kao i kvaliteta usluga građanima,
  • unapređenje međusobne komunikacije javne uprave i civilnog društva,
  • brižno i integrisano upravljanje („novi javni menadžment“)
  • institucionalno jačanje javnih vodovodnih i komunalnih preduzeća,
  • uspostava geografskog informacionog sistema (GIS) i baza podataka.

U devedesetim godinama se načelo stalnog, kontinuiranog napredovanja kroz učenje (¨lifelong learning¨) od ideje nametnulo kao orijentacija, kako u privatnom i nevladinom, tako i u javnom/vladinom sektoru. Upravo zbog toga, stručni tim „UNA Consultinga“ nudi metodologiju prenošenja znanja i vještina u duhu savremenih kretanja, koja je prilagođena bosanskohercegovačkim uvjetima. Mreža naših partnera u zemlji i inozemstvu omogućava nam pružanje usluga i iz onih oblasti i specijalnosti koje nisu lako dostupne na našem tržištu. 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference