Osnivači i organi društva

 

Osnovni kapital društva čine ulozi domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica, dok većina kapitala pripada uposlenicima društva.

 

Organe društva čine:

 

Predsjednica Skupštine:

  • Jusufhodžić Aida, inž.građ.

 

Direktor :

  • Zulić Sandi, dipl.inž.građ.

 

Nadzorni odbor:

  • Kemal Hadžić, dipl.inž.građ
  • Amel Muslić, BEc.
  • Emir Mureškić, dipl.inž.građ 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference