Osnivači i organi društva

 
Osnovni kapital društva čine ulozi domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica, dok većina kapitala pripada uposlenicima društva.
 
Organe društva čine:
 
Predsjednica Skupštine:
  • Jusufhodžić Aida, inž.građ.
 
Direktor :
  • Zulić Sandi, dipl.inž.građ.
 
Nadzorni odbor:
  • Nijaz Tatarević, BEc.
  • Amel Muslić, BEc.
  • Sead Badnjević, dipl.inž.građ 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference