Nadzor nad izvođenjem radova

Pored projektovanja i savjetovanja/konsaltinga, nadzor nad izvođenjem radova predstavlja jednu od osnovnih djelatnosti društva.

Spremni smo u svakom trenutku ponuditi usluge nadzora, a kao našu prednost ističemo moderan pristup u kojem je maksimalno integrirana briga ne samo o tehničkom dijelu projekta nego i o drugim aspektima koji su važni za cjelokupnu javnost kao što su okolišni, socijalni, ekonomski , institucionalni i dr. aspekti. Ono što nas izdvaja danas, sa odmakom od više od 10 godina, jesu svakako najbolje reference stečene kroz provođenje najvećih projekata odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini kao i naše širenje na tržište Jugoistočne Europe.

Nudimo usluge nadzora nad izgradnjom infrastrukturnih složenih i manje složenih hidrotehničkih objekata, u skladu za regulativom u BiH ali i FIDIC uslovima ugovaranja, Crvena ili Pink i Žuta knjiga.

Projekti prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda predstavljaju najkompleksnije investicije koje uglavnom provode jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi) zajedno sa javnim vodovodnim i komunalnim preduzećima. Financijska sredstava kod ovakvih investicija su u većini slučajeva osigurana iz različitih izvora, između ostalih i od strane međunarodnih financijskih institucija koje traže primjenu međunarodnih FIDIC ugovornih procedura. Naši stručnjaci su obučeni i imaju dugogodišnje iskustvo za nadzor u skladu sa FIDIC Crvenom ili Pink knjigom ali isto tako i za nadzor prema Žutoj FIDIC knjizi kod koje se pristup nadzoru značajno razlikuje od tradicionalnog nadzora u sljedećim aspektima:

 • Sveukupno upravljanje projektom;
 • Koordinacija svih učesnika;
 • Pregled i odobravanje projekata izrađenih od strane projektanata izvođača;
 • Nadzor na izvođenjem radova na gradilištu;
 • Nadgledanje tvorničkih i testova koji prethode primopredaji;
 • Koordinacija puštanja u rad;
 • Nadzor puštanja u rad i probnog rada;
 • Verifikacija rezultata rada i izvedbe postrojenja;
 • Podrška u toku garantnog perioda;
 • Analiza sigurnosnih aspekata;
 • Koordinacija zaštite na radu na radnom mjestu;
 • Obuka operatera. 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference