Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem

Tim stručnih i kreativnih ljudi iz „UNA Consultinga“, koji su stalno u toku sa novim zakonima i propisima, pobrinuti će se da sredstva koja klijent investira u izradu projektne dokumentacije ili u izgradnju infrastrukturnih objekata donesu željeni kvalitet.

Prvi zakon revizije:

Informacije koje zahtijevaju promjenu u projektnoj dokumentaciji bit će prenesene projektantima nakon – i jedino nakon – dovršetka određene faze ili čitavog projekta. (Ovaj zakon je poznat i kao “Sad nam to kažete!”)

Poučen ovakvim iskustvima „UNA Consulting“ vam nudi da ga kao revizora uključite već prilikom izrade projektne dokumentacije, te da svojim stručnim znanjem pomogne vama i projektantu da na kraju procesa projektovanja dobijete zahtijevani kvalitet u predviđenom roku.

Poslovi nad kojima vršimo nadzor su:

  • izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja,
  • detekcija i otklanjanje gubitaka u vodovodnim sistemima,
  • izgradnja i rekonstrukcija sistema odvodnje fekalnih i oborinskih voda,
  • izgradnja konvencionalnih i nekonvencionalnih sistema za prečišćavanje otpadnih voda,
  • izgradnja, rekulitvacija i proširenje sanitarnih deponija krutog otpada,
  • regulacija vodotoka i izgradnja objekata zaštite od velikih voda,
  • planiranje i izrada programa investicija,
  • izrada projektne/tenderske dokumentacije – revizija projekata.

Najave događaja

Reference