Monitoring i evaluacija

Prema pravilima upravljanja projektnim ciklusom (Project Cycle Management - PCM) i procedurama Evropske unije, monitoring i evaluacija su sastavni dijelovi bilo kojeg procesa upravljanja projektnim ciklusom.

Monitoring i evaluacija omogućavaju upravljanje bazirano na rezultatima. 

Monitoring podrazumijeva kontinuirano praćenje ključnih elemenata projekta, kroz evidenciju i ažuriranje podataka, redovno izvještavanje i praćenje projektnih aktivnosti. To je konstantan proces, koji obuhvata prikupljanje i čuvanje podataka, njihovu analizu i izvještavanje o realizovanim aktivnostima projekta. 

Osnovne značajke i koristi od monitoringa:

  • monitoring je djelotvoran alat za upravljanje;
  • osigurava raspolaganje pravim informacijama za donošenje odluka i upravljanje procesima;
  • olakšava izvještavanje;
  • poboljšava efikasnost i profesionalnost;
  • poboljšava komunikaciju, kvalitetu i učinkovitost. 

Evaluacija je periodična procjena promjena ciljanih rezultata, koji su u vezi sa aktivnostima projekta, na osnovu podataka prikupljenih kroz proces monitoringa. To je proces periodičnog mjerenja postignutih rezultata, efikasnosti i uticaja provedenih aktivnosti na postavljene projektne ciljeve.

Evaluacija:

  • pomaže da se postigne maksimalna efektivnost projekta. To obično podrazumijeva praćenje aktivnosti projekta i njegovog ishoda.
  • pomaže da se vrijednost i postignuća projekta adekvatno prezentuju donosiocima odluka (npr. Donatorima i institucijama).
  • pomaže donošenju pravovremenih odluka tokom realizacije projekta u slučaju promjene okolnosti ili pojave opasnosti koje mogu kompromitirati realizaciju projekta.
  • može da identifikuje i pozitivne i negativne efekte aktivnosti i intervencija poduzetih tokom implementacije projekta.

Stručnjaci „UNA Consultinga“ posjeduju relevantno iskustvo u pripremi, razvoju i provođenju monitoringa i evaluacije različitih projekata, procesa i programa, uz korištenje razvijene metodologije (participativni monitoring) potrebne za realizaciju spomenutih aktivnosti.

Metodologija kojom se koristimo je participativni monitoring. On podrazumijeva učešće svih sudionika projekta u monitoringu i time povećava mogućnosti zajedničkog djelovanja, povećava svijest o sistemu odgovornosti, poboljšava proces odlučivanja, poboljšava sveukupno djelovanje na projektu, omogućava adekvatnije planiranje djelovanja te daje više informacija.

Iako participativni pristup u monitoringu donosi mnogo prednosti sa jedne, suočava se i sa određenim poteškoćama, sa druge strane. Poteškoće/izazovi uključuju: visoke (inicijalne) troškove, varijacije u informacijama i pojavu eventualnih nepreciznosti (u informacijama).

U zavisnosti od potreba klijenata, “UNA Consulting“ je u stanju da organizuje specijalizovane timove koji će kreirati koncept monitoringa i evaluacije prilagođen vašim potrebama, ili za vas vršiti kompletan monitoring i evaluaciju vaših projekata i time stvoriti dodatnu vrijednost za ostvarenje vaših ciljeva.

Najave događaja

Reference