Korištenje voda

Stečena iskustva i stalna edukacija članova tima doprinose uspješnoj realizaciji u izradi planske, studijske i projektne dokumentacije u ovoj oblasti, kao i realizaciji projekata institucionalnog jačanja i upravljanja vodovodnim sistemima.

Naše usluge u sektoru vodosnabdijevanja usmjerene su na osiguranje snabdijevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom, bez vremenskih ograničenja i ograničenja u količini. 

Realizacija ovog cilja postiže se kroz primjenu najboljih praksi i kombinacije različitih iskustava te poštivanje principa savremenih trendova u oblasti vodosnabdijevanja, što podrazumijeva izradu:

  • master planova vodosnabdijevanja;
  • studija izvodljivosti;
  • programa i planova za institucionalno jačanje vodovodnih preduzeća i upravljanje vodovodnim sistemima;
  • elaborata o stanju lokalnih vodovodnih sistema;
  • projekata vodovodnih sistema;
  • hidrauličkih modela postojećih i novih vodovodnih sistema;
  • katastara podzemnih instalacija vodosnabdijevanja;
  • projekata zaštite izvorišta, uključujući mjere zaštite i planove provođenja mjera; te
  • projektovanje i uspostavu sistema kvalitativnog i kvantitativnog monitoringa

Svaki zadatak koji je vezan za sektor i usluge vodosnabdijevanja zasnovan je na integralnom pristupu rješavanju, što podrazumijeva: sagledavanje i analizu trenutnog stanja, uvažavanje opšte situacije u okruženju i uključivanje svih zainteresovanih strana, čime se u potpunosti osigurava kvaliteta izvršene usluge. 

Pored usluga vezanih za vodosnabdijevanje, naš stručni tim u mogućnosti je odgovoriti zahtjevima vezanim i za ostale aspekte korištenja voda (korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene, korištenje voda za uzgoj ribe, korištenje voda za plovidbu, korištenje voda za sport, kupanje, rekreaciju i druge namjene).

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference