Konsalting

Dio posla za kojeg klijent nema dovoljno znanja, iskustva ili vremena može se efikasno odraditi angažiranjem konsultanta specijalizovanog za područje interesa. Na taj način klijent oslobađa vlastite kapacitete i koncentriše se na svoju osnovnu djelatnost.

Konsultanta je potrebno angažovati kako bi se dobio objektivan uvid i drugačiji pogled na problem te kako bi se na sistematičan i sveobuhvatan način razmotrile sve mogućnosti. Konsultant je od velike pomoći klijentu, koji na osnovu naučenih lekcija iz vlastitih (klijentovih) grešaka treba spriječiti ponavljanje istih. 
U situacijama kad firma ili institucija ne može pronaći rješenje za određene poslovne izazove, tada je vrijeme za angažovanje konsultanta koji je, u pravilu, barem korak ispred u praćenju poslovnih trendova. Dobiti svjež i drugačiji pogled na vlastite resurse i/ili dinamiku poslovanja, klijentu će omogućiti kvalitetnu analizu i uspješno mobilisanje unutrašnjih resursa i procesa. Također, usporedna slika sa vanjskim svijetom te nova znanja i stručnost koju uposlenici usvajaju, omogućavaju klijentu novu inicijativu.

„UNA Consulting“ vrši konsultantske usluge u sektoru voda i zaštite okoliša a naši klijenti su predstavnici javnog i privatnog sektora.

Specifične oblasti koje pokriva djelokrug naših konsultantskih usluga obuhvataju:

  • strateško planiranje,
  • pisanje projektnih prijedloga i projektnih zadataka,
  • upravljanje projektnim ciklusom (PCM),
  • institucionalno jačanje javnih preduzeća,
  • kontrola kvaliteta u javnim preduzećima.

Naše uspješno realizovane usluge i naše referense su putokaz klijentima za odabir kvalitetnog konsultanta, koji će unaprijediti njihovo poslovanje i realizaciju poslovnih aktivnosti te osigurati dodanu vrijednost za svaki projekat.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference