Institucionalno jačanje

Institucionalno jačanje javnih komunalnih i vodovodnih preduzeća ima za cilj unapređenje operativne i ekonomske efikasnosti, kao i jačanje finansijske samoodrživosti javnih preduzeća. 
U oblasti primjene donosi novi kvalitet jer obuhvata definisanu metodologiju mjera za provođenje aktivnosti koje doprinose unapređenju i jačanju preduzeća. 

Promjene koje najviše utiču na unapređenje, a ujedno predstavljaju naše usluge, su:

  • Upravljanje sredstvima (Asset Management) - uspostavljanje sistema za upravljanje imovinom preduzeća, koji omogućava poboljšanja efikasnosti procesa rada i odlučivanja na osnovu novih ažuriranih baza podataka;
  • Operativni i finansijski kontroling (Operational and Financial Controlling) – uvođenje i primjena sistema mjera koje omogućavaju povećanje prihoda (prodaje i naplate), smanjenje troškova poslovanja, kao i efikasnije procese poslovnog planiranja i budžetiranja;
  • Studija cijena (Tariff Study) - razvoj tarifnog sistema (cijena), koji bi omogućio rukovodstvu da u narednom periodu pokrene promjene, poveća prihod u skladu sa socijalnim kriterijima i pojednostavi proces donošenja odluka.

Aktivnosti institucionalnog jačanja su usmjerene na domene:

  1. Problematika vode koja ne donosi prihod – upućivanje na probleme otkrivene na osnovu analize ekonomskih pokazatelja, naročito na temu mjerenja potrošnje vode, u cilju povećanja prihoda;
  2. Upravljanje mrežom - programi nabavke opreme i obuke na otkrivanju i otklanjanju kvarova u vodovodnoj mreži. 
  3. Jačanja preduzeća kroz:
  • usmjereni razvoj IT strategije;
  • razvoj strategije upravljanja kadrovima;
  • proširenje i razvoj procesa poslovnog planiranja i budžetiranja na nivou sektora i službi;preispitivanje standarda korisničkog servisa i primjena odgovarajućih promjena;
  • praćenje poslovanja kroz odgovarajuće ključne indikatore poslovanja, te izrada i primjena plana formiranja i razvoja cijena.

U domenu organizacije, neophodna je analiza i primjena odgovarajuće organizacione šeme koja će povezati geografski informacioni sistem i sistem upravljanja vodovodnom i kanalizacionom mrežom u funkciji efikasnog upravljanja.

Najave događaja

Reference