GIS i baze podataka

Geografski informacioni sistem (GIS) objedinjuje hardver, softver, podatke i ljudske resurse radi manipulacije, analize i prikaza prostornih informacija.

 • GIS predstavlja geografske pojave na računaru;
 • Koristi se za vizualizaciju, analizu, planiranje i obradu podataka o našoj životnoj sredini;
 • Podaci se najčešće predstavljaju grafički u vidu karata, povezanih sa pripadajućim tabelarnim prikazima;
 • Karte daju geografsku prednost jer prostorne analize mogu dati rezultate do kojih nije moguće doći pomoću tabela ili teksta;
 • Sektorska raznolikost i sveobuhvatnost GIS-a čini ga odličnim sistemom za integraciju u sve službe koje barataju sa prostornim podacima, kao i u preduzeća koja koriste te podatke;
 • GIS je dinamičan, “živ” sistem koji se stalno ažurira;
 • Prilagodljiv je svakoj sredini i svakom nivou tehničkog znanja njegovih korisnika

GIS1

GIS je sistem kojeg čini pet ključnih komponenti:

 

„UNA Consulting“ svojim klijentima nudi kompletnu uslugu koja uključuje analizu potreba, predlaganje rješenja (projektovanje sistema) i implementaciju. Posao time ne završava, već naše usluge obuhvataju kontinuirane treninge i edukaciju, održavanje i ažuriranje sistema, tehničku podršku i konsalting

Posjedujemo ekspertizu za pružanje GIS usluga u nekoliko oblasti:

GIS3

Za kvalitetnu realizaciju projekata iz oblasti GIS-a i baza podataka „UNA Consulting“ ima na raspolaganju:

 • veliki broj podataka i podloga iz svih sektora u kojima djelujemo 
 • (studije, elaborati, planovi i karte, digitalne karte i baze podataka, digitalni model terena itd.);
 • računare i opremu najnovijih generacija prilagođenih inženjersko-projektantskim poslovima:
 • radne stanice HP i Lenovo,
 • GPS Trimble GeoXH,
 • ploter, skener i rezač papira;
 • ažurne verzije licenciranog sistemskog i aplikativnog softvera:
 • ESRI ArcGIS Desktop,
 • Autodesk AutoCAD MAP 3D.

Najave događaja

Reference