Energijska efikasnost

U vrijeme stalnog rasta cijena električne energije, javna komunalna / vodovodna preduzeća (JKP/JVP) se suočavaju sa izuzetno visokim troškovima energije koja se koristi u redovnom pružanju vodnih usluga.

Kad se razmatra smanjenje troškova električne energije, najčešće se postavljaju pitanja poput ''kako smanjiti troškove električne energije?'', ''kako postići optimum sa raspoloživom opremom'', ''kako unaprijediti energijsku efikasnost postojećih postrojenja?'', ''kojim mjerama postići smanjenje troškova električne energije?' kao i niz drugih pitanja. 

Do sada je praksa pokazala da se u mnogim JKP/JVP veoma malo pažnje prilaže uštedi električne energije mada su ovi troškovi u nekim JKP/JVP viši od 50% od ukupnih troškova JKP/JVP. Sve ovo upućuje na činjenicu da uštede u oblasti energijske efikasnosti moraju postati imperativ.

Utvrđivanja potencijala mogućih ušteda električne energije u BiH je postalo prepoznatljivo u posljednjem desetljeću što se ogleda u dosta dobro uređenom pravnom okviru. Međutim, ispunjavanje obaveza iz oblasti energijske efikasnosti i ulaganja u opće unaprjeđenje energijske efikasnosti su daleko ispod stvarnih potreba čemu doprinosi izostajanje provođenja sankcija za neprovođenje propisanih obaveza.

Una Consulting d.o.o. Bihać, kao uspješan pružatelj usluga u oblasti energijske efikasnosti, je osposobljen za utvrđivanje potencijala mogućih ušteda kroz savremeni pristup uz promoviranje primjera dobre prakse i razmjene međusobnih iskustava i znanja.

U realizaciji naše usluge koristimo se savremenom opremom za mjerenja elektro parametara energetskog sistema pumpnih postrojenja, kao i opremom za hidraulička mjerenja. Naše usluge pruža iskusni tim stručnjaka različitih struka koji rade zajednički u suradnji sa klijentima, proizvođačima opreme i projektantima.

Uspješnost pružanja usluga iz oblasti energijske efikasnosti se ogleda u do sada mnogobrojnim provedenim energijskim pregledima (auditima) pumpnih postrojenja širom BiH sa ciljem utvrđivanja ključnih tačaka i intervencija za postizanje ušteda električne energije. Unaprjeđenjima su ostvarene uštede električne energije u prosjeku od 20-40% što ima pozitivan efekat na optimiziranje poslovanja JKP/JVP, čime smo stekli povjerenju naših klijenata.

Una Consulting svojim uslugama omogućava JKP/JVP da:

  • smanje svoje potrebe za električnom energijom
  • unaprijede performanse postrojenja
  • povećaju sigurnost usluge
  • smanje emisiju stakleničkih plinova
  • povećaju zadovoljstvo korisnika usluga
  • povećaju svoj ugled
  • unaprijede efikasnost poslovanja i
  • uštede novac.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference