Antikorupcijska politika

Una Consulting d.o.o. Bihać ne sudjeluje, niti direktno ni indirektno, u koruptivnim djelima ili davanju / uzimanju mita. Una Consulting zabranjuje svojim zaposlenicima sudjelovanje u bilo kakvim koruptivnim djelima i davanju / primanju mita od strane javnih službenika i/ili privatnih osoba.

Zaposlenici firme Una Consulting ne smiju nuditi niti prihvaćati od strane trećih osoba darove, nagrade, gostoprimstvo, beneficije ili druge poticaje koji bi mogli utjecati na nepristranost stranke, utjecati na poslovnu odluku ili dovesti do neadekvatnog obavljanja dužnosti. Ne smiju nuditi ni prihvaćati novčane donacije. Zaposlenici firme Una Consulting mogu ponuditi i prihvatiti 'razumne' i 'razmjerne' darove i pogodnosti, kao što su večera, ulaznice za kino ili sportske događaje. U određivanju šta je 'razumno' i 'razmjerno', zaposlenici trebaju uzeti u obzir vrijednost dara ili koristi kao i učestalost s kojom se isti ili sličan dar ili korist nudi. U svakom slučaju, moraju osigurati da je dar ili korist:

  • Dat kao izraz dobre volje, a ne u očekivanju uzvratne usluge;
  • Proporcionalan općeprihvaćenim normama za gostoprimstvo;
  • Pružen otvoreno i transparentno i takve je prirode da neće uzrokovati neugodnost firmi Una Consulting ako se javno objavi;
  • Vrijednost dara ili pogodnosti mora biti simbolična i njihov učinak mora biti neobvezujući u svakom pogledu.

Zaposlenici firme Una Consulting moraju izbjegavati situacije ili transakcije u kojima bi se njihovi lični interesi mogli sukobiti ili bi se moglo smatrati da su u sukobu s interesima firme Una Consulting. To uključuje: djelovanje na osnovu bilo kakvih informacija o klijentima koje su dobivene tokom njihovog zaposlenja u firmi Una Consulting, a radi lične koristi, prosljeđivanje takvih informacija trećoj strani ili djelovanje na bilo koji način koji bi se mogao protumačiti kao povlašteno trgovanje. Ako postoji mogućnost sukoba, interesi firme Una Consulting moraju imati prednost. Zaposlenici moraju direktoru firme Una Consulting predočiti svaki lični sukob interesa ili situaciju koja se može smatrati takvom.

Svi zaposlenici firme Una Consulting koji su uključeni u angažiranje usluga vanjskih stručnjaka, dobavljača ili savjetnika su odgovorni osigurati da su ove osobe upoznate, od samog početka poslovnog odnosa, s antikorupcijskom politikom firme Una Consulting. Una Consulting od njih očekuje da se pridržavaju principa ove politike kada rade u ime i za firmu Una Consulting.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference