Referenca

Naziv projekta: Unapređenje organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta (FOPIP) javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća u odabranim jedinicama lokalne samouprave u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) - Faza II
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta UNDP/Vlada Švicarske
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) Decembar 2021 - Maj 2023
Detaljan opis projekta

Vlada Švicarske implementira Projekat MEG kako bi se doprinijelo da lokalne samouprave dobiju odgovarajuće kompetencije i financije i na taj način, unaprijede svoje demokratsko upravljanje i pružanje javnih usluga na inkluzivan, učinkovit i djelotvoran način. Predviđeno trajanje projekta je 12 godina, a isti se provodi u 3 faze. Druga faza traje 4 godine a ciljne grupe su 31 JKP koja se nalaze unutar MEG partnerskih JLS i koje su grupisane u 3 interventna klastera.

Od tri, Una Consulting je ugovoreno za dva klastera::

 • Sjeverozapadna regija: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Čelinac, Gradiška, Laktaši, Mrkonjić Grad, Prijedor, Sanski Most i Srbac.
 • Južni klaster Čapljina, Čitluk, Gacko, Ljubuški, Mostar, Široki Brijeg, Tomislavgrad i Trebinje

Glavne projektne aktivnosti usredotočene su na program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti JKP/JVP (FOPIP) i ugovore o pružanju javnih vodnih usluga (PSC):

 • Izrada politika, procedura i praksi te njihovo prilagođavanje specifičnim zahtjevima i potrebama svakog JLS i JKP/JVP u sljedećim područjima unapređenja:
  • Kapaciteti JLS da ispune zakonske obaveze pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
  • Organizacijske strukture JKP/JVP,
  • Upravljanje ljudskim resursima,
  • Odnosi s korisnicima uključujući prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika,
  • Kartiranje mreže i GIS/ AutoCad
  • Efektivno zoniranje,
  • Program mjerenja,
  • Upravljanje neprihodovanom vodom,
  • Tarifna politika
  • Računovodstvene procedure i upravljački informacijski sistem uključujući izradu ključnih pokazatelja uspješnosti,
  • Budžetiranje i poslovno planiranje,
  • Upravljanje stalnim sredstvima, uključujući vlasništvo i amortizaciju stalnih sredstava.
 • Izrada ugovora o pružanju javnih vodnih usluga i podrška JLS i JKP u usvajanju ugovora sa 4 priloga:
  • Tarifna metodologija,
  • Program subvencioniranja socijalno ugroženih kategorija stanovništva,
  • Odluka o izmirenju potraživanja JKP/JVP,
  • Odluka o korištenju sredstava prikupljenih po osnovu amortizacije stalnih sredstava,
 • Praćenje i procjena napretka i pružanje savjetodavne podrške JKP/JVP i JLS u provođenju gore navedenih aktivnosti FOPIP-a i PSC-a;
 • Izrada metodologije za popis i identifikaciju neregistriranih stalnih sredstava, uključujući razvoj procedura za prijenos stalnih sredstava u glavnu knjigu stalnih sredstava;
 • Izrada metodologije za subvencioniranje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva;
 • Izrada projekata za provođenje mjera za smanjenje neprihodovane vode;
 • Organizovanje obuka u učionici i na radnom mestu za JKP i JLS u svakoj od oblasti unapređenja;
 • Praćenje i analiza poslovanja JKP/JVP i izrada preporuka za unapređenja institucionalnog, organizacijskog, tehničkog i finansijskog nivoa
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference