Referenca

Naziv projekta: Studija procjene postojećeg stanja i potreba za sanacijom / rekonstrukcijom kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) – Ljubuški
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta JP „PARKOVI“ d.o.o. Ljubuški
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) Decembar 2023
Detaljan opis projekta

Ova Studija predstavlja sveobuhvatnu procjenu postojećeg stanja infrastrukture unutar UPOV kao i svih kritičnih komponenti unutar kanalizacione mreže sa identifikacijom neophodnih sanacija ili rekonstrukcija istih.

Izradi ove Studije je prethodilo detaljno terensko istraživanje objekata kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda kako bi se ocijenilo trenutno stanje i identificirali svi trenutni problemi u funkcioniranju istih

Vrsta usluge

Radovi na izradi Studije uključuju:

  1. Prikupljanje i procjenu dostupnih podataka uključujući i svu postojeću studijsko-projektnu dokumentaciju;
  2. Prikupljanje i procjena postojećih i sadašnjih pretpostavki o budućem industrijskom i gospodarskom onečišćenju, uključujući klasifikaciju podataka po glavnim skupinama onečišćujućih tvari,
  3. Prikupljanje i procjena dostupnih informacija o uvjetima terena i preporučenim standardima i/ili smjernicama za izgradnju,
  4. Izrada opisa trenutnog stanja kanalizacione mreže i UPOV-a,
  5. Analiza potencijalnih rješenja i efiniranje preporuka za unapređenje i/ili proširenje kanalizacione mreže i UPOV-a.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference