Referenca

Naziv projekta: Studija tržišta i poslovni plan za proizvod za jačanje kapaciteta po pitanju neprihodovane vode
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Aquasan mreža u BiH
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj)
Detaljan opis projekta

Opći cilj projekta „Studije tržišta i poslovni plan za proizvod za jačanje kapaciteta po pitanju neprihodovane vode“ je povećanje kapaciteta Aquasana i drugih udruženja vodovoda i saveza općina i gradova s ciljnog tržišta ka komercijalnoj tržišnoj orijentaciji u svrhu povećanja finansijske održivosti i procjene tržišnosti preduzeća po pitanju neprihodovane vode.

Glavne aktivnosti uključuju:

  • Sastavljanje i izvještavanje o specifičnostima tržišnih zemalja
  • Izrada nacrta paketa savjetodavnih usluga
  • Izrada prijedloga za isporuku regionalne šeme i procedura;
  • Razvoj aranžmana za isporuku proizvoda za neprihodovanu vodu
  • Izrada projektnih zadataka za nacionalne trenere.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference