Referenca

Naziv projekta: Studija stanja okoliša Unsko-sanskog kantona
Država Bosnia and Herzegovina
Broj angažovanog osoblja 3
Ime klijenta Preduzeće za aplikativnu ekologiju "Limnos" d.o.o. Ljubljana, Slovenija
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Preduzeće za aplikativnu ekologiju "Limnos" d.o.o. Ljubljana, Slovenija
Datum (početak/kraj) februar 2014. - juni 2014
Detaljan opis projekta

Ključni podaci o projektu:

Projektom je izvršena analiza stanja okoliša u Unsko-sanskom kantonu i određivanje ključnih okolišnih problema. Studija stanja okoliša Unsko-sanskog kantona je osnova za predlaganje konkretnih aktivnosti za unaprjeđenje stanja okoliša koje će biti omogućene kroz prijedlog mjera ekoremedijacije okoliša na području osam općina Unsko-sanskog kantona. 

Ciljevi projekta:

 • Analiza stanja okoliša na području USK (priroda i biodiverzitet, tlo, otpad, otpadne vode, vodna tijela, voda za piće, zrak, rudarstvo i industrija);
 • Identifikacija glavnih okolišnih problema i utvrđivanje stanja (posljedica) koje su uzrokovane promjenama u okolišu.

Glavne aktivosti:

 1. Pregled i analiza raspoložive dokumentacije (postojeće zakonodavne regulative, strateško-planske, prostorno-planske te studijsko-projektne dokumentacije, izvještaja i drugih dokumenata);
 2. Izrada upitnika za prikupljanje podataka o stanju okoliša na području Unsko-sanskog kantona od strane općina i kantonalnih institucija;
 3. Identifikacija okolišnih problema za sve analizirane komponente okoliša,
 4. Terenska procjena stanja okoliša (terenski obilasci svake od općina USK),verifikacija okolišnih problema i identifikacija aspekata koje je potrebno unaprijediti na osnovu postojećeg stanja okoliša na području USK.
 5. Izrada dokumenta - Studija stanja okoliša Unsko-sanskog kantona.
Vrsta usluge
 • Fasilitacija, upravljanje projektom i koordinacija
 • Prikupljanje podataka
 • Procjena postojećeg stanja
 • Istraživanje/analiza/Upitnici
 • Izvještavanje

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference