Referenca

Naziv projekta: Studija procjene potreba za osposobljavanjem (TNA)
Država BiH, Makedonija, Hrvatska, Srbija
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta GIZ
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) decembar 2014 – mart 2016
Detaljan opis projekta

Cilj zadatka bio je provedba realne procjene potreba za osposobljavanjem višeg upravnog kadra, tj. gradonačelnika, direktora i šefova službi JKP i izrada Studije procjene potreba za osposobljavanjem (TNA). Ova studija pružila je detaljan pregled postojećih dokumenata koji se odnose na obuke, izazove u izvođenju obuke, prioritetnih područja za razvoj kapaciteta s posebnom pažnjom na opću procjenu znanja, vještina i sposobnosti višeg rukovodećeg kadra u sektoru vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

Procjena potrebe za osposobljavanjem je provedena u 14 jedinica lokalne samouprave iz četiri zemlje s ciljem da se:

  • Identificiraju nedostaci u vještinama i kompetencijama višeg rukovodećeg kadra za pripremu i implementaciju kapitalnih investicijskih projekata u sektoru vodnih usluga;
  • Analiziraju i definiraju potencijalne ciljne skupine za mjere razvoja kapaciteta,
  • Razviju opcije za sistemski pristup razvoju kapaciteta koji će povezati  ciljnu skupinu sadržaj obuke (koji se referira na procijenjene potrebe) i metodologiju;
  • Navedu preporuke za rješavanje potreba za obukom, tj. kompetencijama i vještinama za pripremu i implementaciju kapitalnih investicijskih projekata u sektoru vodnih usluga.
Vrsta usluge

Najave događaja

Reference