Referenca

Naziv projekta: Sigurno vodosnabdijevanje Ostrožac
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta SDC
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Vlada Švicarske
Datum (početak/kraj) novembar 2018 - juli 2020.
Detaljan opis projekta

 

Glavni cilj projekta je smanjenje gubitaka vode i obezbjeđenje kvalitetnih vodnih usluga iz lokalnog sistema vodosnabdijevanja, lokalnom stanovništvu i migrantima, čime se poboljšavaju zdravstveni uslovi i smanjuju napetosti među ove dvije skupine korisnika. Ukupna dužina novog cjevovoda iznosi 1.730 m, s rasteretnom komorom.

Glavne aktivnosti uključuju:

  • Prikupljanje postojeće planske i studijske projektne dokumentacije, vodovodne  mreže i podataka o mjerenjima protoka i pritiska na sistemu vodosnabdijevanja;
  • Obrada i analiza postojećih mjerenja protoka i pritiska za razvoj hidrauličkog matematičkog modela za novi dio lokalnog sistema vodosnabdijevanja;
  • Priprema procjene početnog stanja i definiranje aktivnosti u nastavku projektne intervencije;
  • Izrada idejnog i izvedbenog projekta cjevovoda u dužini od 1.730 metara s rasteretnom komorom i osiguravanje prostora za sve potrebne sadržaje na cjevovodu (izlazi mulja, zračni ventili, sektorski ventili, prijelazi ispod i iznad vodotoka, prijelazi s regionalnim i drugim cestama, priključne, razvodne i mjerne osovine itd.);
  • Pribavljanje dozvola za projekt;
  • Provođenje nadzora nad građevinskim radovima.
 
Vrsta usluge

 

 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference