Referenca

Naziv projekta: Izrada proizvoda za razvoj kapaciteta za vodne i sanitarne usluge
Država Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Srbija
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša, AQUASAN mreža u BiH
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Vlada Švicarske i Vlada Njemačke
Datum (početak/kraj) septembar 2018. - april 2019.
Detaljan opis projekta

Cilj zadatka bio je pružiti podršku u razvoju tri proizvoda za razvoj kapaciteta za Regionalnu mrežu za razvoj kapaciteta (RCDN). Zadatak se usredotočio na razvoj kurikuluma, sveukupne i specifične ciljeve učenja, ključne teme, metodologiju, sadržaj, materijale koji će se koristiti, očekivane rezultate i priručnike za trenere, kao i osposobljavanje nacionalnih trenera / moderatora za isporuku izrađenih proizvoda za razvoj kapaciteta.

Glavne aktivnosti su uključivale:

Integrirano upravljanje imovinom (IUI): sistemski razvoj proizvoda za razvoj kapaciteta IUI koji će podržati uvođenje IUI u JKP, JLS i njihova odgovarajuća udruženja i saveze, jačanjem njihovih sposobnosti na sva 3 nivoa razvoja kapaciteta: individualno, institucionalno i društveno, kroz:

  • Dopunjavanje postojećih IUI obuka i savjetodavnih usluga JKP izradom standardiziranih RCDN mjera za razvoja kapaciteta, temeljenih na RCDN standardima kvalitete;
  • Razvijanje komplementarnih standardiziranih RCDN mjera za razvoj kapaciteta  koje će pojačati dijalog između JLS njihovih JKP, te njihovih saveza i udruženja, povećanja međusobnog razumijevanja o IUI kroz suradnički pristup;
  • Uspostavljanje mehanizma kontrole kvalitete i usklađenosti prilagođavanjem prototipa RCDN operativnog modela koji će osigurati usklađenost proizvoda za razvoj kapaciteta s RCDN minimalnim standardima.

Razvoj kompetencija općinskih izabranih službenika (za vodne i sanitarne usluge): izrada proizvoda za razvoj kapaciteta i provođenje obuke za nacionalne trenere kroz:

  • Priprema proizvoda razvoja kapaciteta za izabrane službenike na temelju analiziranih postojećih dokumenata i studija i prikupljenih podataka s terena;
  • Osposobljavanje nacionalnih trenera za izvođenje obuka.
  • Priprema proizvoda razvoja kapaciteta za međusobnu razmjenu na temelju analiza postojećeg stanja prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i podataka prikupljenih na terenu
  • Osposobljavanje moderatora i resursnih osoba za pružanje proizvoda.

 

Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference