Referenca

Naziv projekta: Projektna dokumentacija za izgradnju sistema vodosnabdijevanja Dobrenica - Ostrožac na Uni
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Grad Cazin
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) april 2020 - septembar 2020
Detaljan opis projekta

Glavni cilj projekta je smanjiti gubitke vode i pružiti kvalitetne vodne usluge iz lokalnog sistema vodosnabdijevanja, lokalnom stanovništvu i migrantima, čime se poboljšavaju zdravstveni uslovi i smanjuju napetosti među ove dvije skupine korisnika. Ukupna duljina novog cjevovoda iznosi 2.530 m.

Glavne aktivnosti su uključivale:

  • Prikupljanje postojeće planske i studijske projektne dokumentacije i podataka o mjerenjima protoka i pritiska na sistemu vodosnabdijevanja;
  • Obrada i analiza postojećih mjerenja protoka i pritiska za razvoj hidrauličkog matematičkog modela za novi dio lokalnog sistema vodosnabdijevanja;
  • Izrada idejnog i glavnog projekta za cjevovod u dužini od 2.530 metara, s osiguranjem prostora za sve potrebne objekte na cjevovodu (muljne ispuste, zračne ventile, sektorske ventile, podzemne hidrante, prijelazi ispod i iznad vodotoka, prijelazi preko regionalnim i drugih cesta, priključaka, mjernih šahtova itd.)
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference