Referenca

Naziv projekta: Program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP) u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u Bosni i Hercegovini
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja 14
Ime klijenta United Nations Development Program (UNDP)/Švicarska Vlada
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Vlada Švicarske
Datum (početak/kraj) oktobar 2016. - oktobar 2017.
Detaljan opis projekta

Vlada Švicarske implementira Projekat MEG kako bi se doprinijelo da lokalne samouprave dobiju odgovarajuće kompetencije i financije i na taj način, unaprijede svoje demokratsko upravljanje i pružanje javnih usluga na inkluzivan, učinkovit i djelotvoran način. Predviđeno trajanje projekta je 12 godina, a isti se provodi u 3 faze. Trajanje prve faze je 4 godine, obuhvata 18 JKP/JVP, grupiranih u 2 LOT-a s po 9 JLS / JKP u svakom od njih.

Glavne projektne aktivnosti usredotočene su na program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti JKP/JVP (FOPIP) i ugovore o pružanju javnih vodnih usluga (PSC):

Izrada politika, procedura i praksi te njihovo prilagođavanje specifičnim zahtjevima i potrebama svakog JLS i JKP/JVP u sljedećim područjima unapređenja:

 

 • Organizacijske strukture JKP/JVP,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Odnosi s korisnicima uključujući prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika,
 • Kartiranje mreže i GIS/ AutoCad
 • Efektivno zoniranje,
 • Program mjerenja,
 • Upravljanje neprihodovanom vodom,
 • Tarifna politika
 • Upravljanje naplatom i prihodom, ciklus naplate,
 • Računovodstvene procedure i upravljački informacijski sistem uključujući izradu ključnih pokazatelja uspješnosti,
 • Budžetiranje i poslovno planiranje,
 • Finansijsko upravljanje,
 • Upravljanje stalnim sredstvima, uključujući vlasništvo i amortizaciju stalnih sredstava
 • Količina i kvaliteta vode,

Izrada ugovora o pružanju javnih vodnih usluga i podrška JLS i JKP u usvajanju ugovora sa 4 priloga:

 • Tarifna metodologija,
 • Program subvencioniranja socijalno ugroženih kategorija stanovništva,
 • Odluka o izmirenju potraživanja JKP/JVP,
 • Odluka o korištenju sredstava prikupljenih po osnovu amortizacije stalnih sredstava,

Izrada projekata za provođenje mjera za smanjenje neprihodovane vode;

Organiziranje obuka (u učionici i na radnom mjestu) za JKP/JVP i JLS u svakom od područja unapređenja;

Praćenje i analiza poslovanja JKP/JVP i izrada preporuka za unapređenja institucionalnog, organizacijskog, tehničkog i finansijskog nivoa.

 

Una Consulting je ugovoren za LOT 1 Sjeverozapadna regija: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most and Velika Kladuša.

Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference