Referenca

Naziv projekta: Program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP) u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u Bosni i Hercegovini - dodatne aktivnosti
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta UNDP/ Vlada Švicarske
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) Juni 2020 - Decembar 2020
Detaljan opis projekta

Vlada Švicarske implementira Projekat MEG kako bi se doprinijelo da lokalne samouprave dobiju odgovarajuće kompetencije i financije i na taj način, unaprijede svoje demokratsko upravljanje i pružanje javnih usluga na inkluzivan, učinkovit i djelotvoran način. Predviđeno trajanje projekta je 12 godina, a isti se provodi u 3 faze. Trajanje prve faze je 4 godine, obuhvata 18 JKP/JVP, grupiranih u 2 LOT-a s po 9 JLS / JKP u svakom od njih.

Glavne projektne aktivnosti usredotočene su na program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti JKP/JVP (FOPIP) i ugovore o pružanju javnih vodnih usluga (PSC):

- Izrada politika, procedura i praksi te njihovo prilagođavanje specifičnim zahtjevima i potrebama svakog JLS i JKP/JVP u sljedećim područjima unapređenja:

 • Kapaciteti JLS da ispune zakonske obaveze pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
 • Organizacijske strukture JKP/JVP,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Odnosi s korisnicima uključujući prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika,
 • Kartiranje mreže i GIS/ AutoCad
 • Efektivno zoniranje,
 • Program mjerenja,
 • Upravljanje neprihodovanom vodom,
 • Tarifna politika,
 • Računovodstvene procedure i upravljački informacijski sistem uključujući izradu ključnih pokazatelja uspješnosti,
 • Budžetiranje i poslovno planiranje,
 • Upravljanje stalnim sredstvima, uključujući vlasništvo i amortizaciju stalnih sredstava.

 

- Izrada ugovora o pružanju javnih vodnih usluga i podrška JLS i JKP u usvajanju ugovora sa 4 priloga:

 • Tarifna metodologija, 
 • Program subvencioniranja socijalno ugroženih kategorija stanovništva,
 • Odluka o izmirenju potraživanja JKP/JVP,
 • Odluka o korištenju sredstava prikupljenih po osnovu amortizacije stalnih sredstava,

 

- Praćenje i procjena napretka i pružanje savjetodavne podrške JKP/JVP i JLS u provođenju gore navedenih aktivnosti FOPIP-a i PSC-a;

 • Izrada metodologije za popis i identifikaciju neregistriranih stalnih sredstava, uključujući razvoj procedura za prijenos stalnih sredstava u glavnu knjigu stalnih sredstava;
 • Izrada metodologije za subvencioniranje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva;
 • Izrada projekata za provođenje mjera za smanjenje neprihodovane vode; 
 • Organiziranje obuka (u učionici i na radnom mjestu) za JKP/JVP i JLS u svakom od područja unapređenja;
 • Praćenje i analiza poslovanja JKP/JVP i izrada preporuka za unapređenja institucionalnog, organizacijskog, tehničkog i finansijskog nivoa

 

Una Consulting je bio ugovoren za oba LOT-a:

- Sjeverozapadna regija: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most and Velika Kladuša.

- Sjeveroistočna regija: Doboj, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Prnjavor, Tešanj, Teslić, Tuzla and Žepče.

Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference