Referenca

Naziv projekta: Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) juli 2019 - decembar 2019
Detaljan opis projekta

Izrada dokumenta Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona (Plan) za cilj ima zaštitu površinskih i podzemnih voda primjenom odgovarajućih metoda i izgradnju pouzdanog i troškovno prihvatljivog rješenja za pročišćavanje otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona.

Glavne aktivnosti su uključivale:

 • Prikupljanje podataka o stanju i načinu upravljanja otpadnim vodama u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona,
 • Analiza zakonodavno pravnog i strateško-planskog, institucionalnog, okolišnog, tehničkog i ekonomsko-finansijskog okvira upravljanja otpadnim vodama u ruralnim područjima na svim nivoima vlasti,
 • Analiza raspoložive planske i projektne dokumentacije iz oblasti upravljanja otpadnim vodama,
 • Bliska saradnja i koordinacija s interesnim stranama na izradi Plana,
 • Izrada osnovne studije za status upravljanja otpadnim vodama u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona,
 • Definicija aglomeracija za svaku jedinicu lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu,
 • Izrada Nacrta Plana upravljanja otpadnim vodama u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona;
 • Analiza podataka i povratnih informacija o nacrtu Plana prikupljenih na javnim raspravama;
 • Izrada prijedloga plana za daljnje usvajanje od strane nadležnih tijela.

 

Vrsta usluge

Vrsta usluge:

 • Integrirano upravljanje otpadnim vodama
 • Izrada upitnika i prikupljanje podataka
 • Analiza podataka o otpadnim vodama
 • CAD i baze podataka
 • Procjena tehnoloških rješenja  nekonvencionalnim sistemima za otpadne vode

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference