Referenca

Naziv projekta: Konsultantske usluge za unapređenje zakonskog okvira za pružanje vodnih usluga i izračun tarife vodnih usluga (vodosnabdijevanje i odvodnje otpadnih voda) na području opštine Prnjavor
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor,
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj)
Detaljan opis projekta

Opći cilj ovog zadatka bio je unapređenje pravnog okvira za pružanje vodnih usluga i izrada izvještaja o izračunu tarifa vodnih usluga (vodosnabdijevanje, sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda).

 

Glavne aktivnosti uključuju:

  • Pregled postojeće metodologije za izračun tarife za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda koja je dio Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) između Opštine Prnjavor i KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor
  • Izrada izmjena i dopuna Odluke o javnom vodosnabdijevanju i kanalizaciji;
  • Izračun tarife vodnih usluga za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda s obzirom na revidiranu metodologiju za izračun tarife vodnih usluga;
  • Izrada Odluke o tarifi komunalnih vodnih usluga u vezi sa razmotrenom Odlukom o javnom vodosnabdijevanju i kanalizaciji;
  • Podrška predstavniku JP "Vodovod"  Prnjavor prilikom predstavljanja prijedloga pripremljenih dokumenata na sjednici Skupštine opštine.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference