Referenca

Naziv projekta: Institucionalni pregled sektora komunalnih vodnih usluga u BiH
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja 3
Ime klijenta Svjetska banka
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) mart 2017. - septembar 2017.
Detaljan opis projekta

Cilj zadatka bio je identificirati glavne pravne, institucionalne i finansijske izazove i prepreke u sektoru vodnih usluga i preporučiti korektivne politike i aktivnosti za unaprjeđenje održivosti sektora, te ispunjavanje zahtjeva za pristupanje EU.

Glavne aktivnosti uključuju:

  • Priprema upitnika i prikupljanje potrebnih podataka o trenutnom poslovanju JKP, uključujući podatke iz Izvještaja o pokazateljima uspješnosti poslovanja JKP (Benchmarking);
  • Pregled postojećeg zakonodavnog, institucionalnog i finansijskog okvira i trenutnog pružanja usluga, uključujući detaljan pregled postojećih institucionalnih odgovornosti u vezi s ekonomskim poslovima u sektoru vodosnabdijevanja i sanitacije;
  • Analize prikupljenih podataka s ciljem procjene finansijske i operativne održivosti  djelatnosti sektora vodosnabdijevanja i sanitacije;
  • Priprema preporuka za poboljšanje institucionalnog, pravnog i finansijskog okvira sektora vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH i omogućavanje dugoročne održivosti djelatnosti sektora vodosnabdijevanja i sanitacije;
  • Diseminacija preporuka najvišim državnim / entitetskim nivoima vlasti odgovornim za donošenje odluka i lobiranje za njihovo uključivanje u njihove programe rada.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference