Završene obuke trenera za isporuku programa za upravljanje otpadnim vodama u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji

Resursni centar za vode i okoliš Una Consulting d.o.o. Bihać razvio proizvod za jačanje kapaciteta u upravljanju otpadnim vodama u jugoistočnoj Evropi i isti isporučio odabranim trenerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Specifični treninzi trenera su održani po sljedećim programima:

 • Program 1A “Uvod u sisteme otpadnih voda za donosioce odluka” - sastoji se od 2 modula:
  • Integrisano upravljanje urbanim vodama
  • Razvoj kapitalnih infrastrukturnih investicija
 • Program 2A “Jačanje tehničkih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća (JKP/JVP) za rad i održavanje sistema otpadnih voda“ - sastoji se od 5 modula:
  • Uvod u sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i održavanje i održavanje
  • Tehnologija I
  • Tehnologija II
  • Tehnologija III
  • Netehnološki aspekti
 • Program 1B “Uvod u sisteme za prikupljanje i prečišćavanja otpadnih voda za JVP/JKP menadžere i inženjere“ koji se sastoji od 3 modula
  • Regulativa i finansiranje
  • Tehnologija
  • Aspekti vezani za projekat

Nakon što su održani specifični treninzi trenera u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji ukazala se potreba za dodatnim osposobljavanjem odabranih trenera. Shodno tome, u svakoj od navedenih država, samo za trenere iz države u kojoj će biti isporuka pilot programa, održani su dodatni dvodnevni specifični treninzi trenera. Na ovaj način je pružena dodatna podrška odabranim trenerima pred isporuku pilot treninga.

Prvi dodatni trening trenera za 2A Program održan je 5. i 6. oktobra u Skopju za trenere iz Sjeverne Makedonije, a zatim 26. i 27. oktobra u Tirani 1B Program za trenere iz Albanije. Zadnji specifični trening trenera za 1A Program održan je u Bihaću 15. i 16. novembra za trenere iz BiH i na ovaj način je zaokružen ciklus kapacitiranja trenera za pilot isporuku u svakoj od država.

Izradu programa finansiralo je Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) kroz projekat Regionalna mreža za jačanje kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i sanitacije (RCDN).


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference