Završene aktivnosti na izradi projekta: ''Magistralni cjevovod na desnoj obali rijeke Velike Usore od PPPV ''Studenci'' do rezervoara ''Stenjak-novi'' – Opština Teslić

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o je u decembru 2020. godine uspješno završio izradu idejnog i glavnog projekta: ''Magistralni cjevovod na desnoj obali rijeke Velike Usore od PPPV ''Studenci'' do rezervoara ''Stenjak-novi'' – Opština Teslić.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije su osigurana kroz financijsku podršku UNDP-a u okviru projekta MEG. Projektna dokumentacija je izrađena u skladu sa projektnim zadatkom izrađenim od strane komunalnog preduzeće PKD „Rad“ a.d. Teslić.

Svrha izrade projekta jeste zamjena postojećeg azbest-cementnog magistralnog cjevovoda koji predstavlja ključni funkcionalni dio vodovodnog sistema opštine Teslić. Projektirani cjevovod će svojim tehničkim karakteristikama omogućiti uredno dopremanje potrebnih količina pitke vode do postojećih i budućih korisnika usluga vodosnabdijevanja stvaranjem dodatnih akumulacija vode u rezervoarima za projektni period u narednih 25 godina. Novim cjevovodom će se pored dopremanja potrebnih količina vode, uz optimalnu potrošnju električne energije, znatno smanjiti gubici vode u vodovodnom sistemu.

Izrađenom projektnom dokumentacijom, idejnim i glavnim projektom je obuhvaćeno projektovanje:

  • 9.719,20 m glavnog magistralnog cjevovoda profila D400 (DN350) i D355 (DN300) sa polietilenskim cijevima visoke gustoće (PE100) sa nazivnim pritiskom od 10 bara,
  • 10.000 m polaganja optičkog signalnog kabla sa 24 vlakna za uvezivanje novih i postojećih vodovodnih objekata u vodovodnom sistemu na SCADA centar PKD ''RAD'' a.d. Teslić,
  • 34 vodovodna šahta sa vodovodnim armaturama i fazonskim komadima, zajedno sa 23 podzemna hidranta,
  • 3 mjerna mjesta sa elektro-magnetnim mjeračima protoka i mjeračima pritiska sa mogućnošću prenosa podataka do SCADA centra i
  • vješanje cjevovoda ispod konstrukcija šest propusta i dva gradska mosta u ukupnoj dužini od 123,60 m.

Novim magistralnim cjevovodom se generalno unaprjeđuje vodosnabdijevanje za 16.190 stanovnika opštine Teslić, kao i mogućnost daljnjeg proširenja gradskog vodovodnog sistema.

 

Najave događaja

Reference