Uspješno završena početna faza ugovora za pružanje savjetodavnih usluga za implementaciju projekta i pratećih mjera za Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška.

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o u konzorcijumu sa njemačkom firmom Fichtner Water and Transportation je u julu 2021. godine započeo realizaciju ugovora za pružanje savjetodavnih usluga za implementaciju projekta i pratećih mjera za Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška.

Projekat „Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška“ (projekat) ima za cilj sanaciju i proširenje infrastrukture za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda te poboljšanje operativnih i upravljačkih kapaciteta korisnika projekta KP „Vodovod“ a.d. Gradiška. Projekt provodi Grad Gradiška koji predstavlja Agenciju za provedbu projekta.

Finansiranje Projekta je osigurano putem grantova njemačke bilateralne saradnje, sa KfW-om kao agencijom za finansiranje i sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), te Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), te putem lokalnog doprinosa.

Konzorcijumu Fichtner Water and Transportation GmbH - Una Consulting d.o.o. dodijeljene su konsultantske usluge za izradu projektne dokumentacije, tenderske dokumentacije i nadzor nad izgradnjom te sveobuhvatni paket pratećih mjera. Prva faza ovog ugovora, početna faza, obuhvatila je analizu postojeće dokumentacije, definiranje pristupa za svaku projektnu mjeru, te usvajanje plana nabavke i početak prethodnih istražnih radova. Trajala je dva mjeseca te je završena usvajanjem Početnog izvještaja od strane Grada Gradiška i KfW banke.

 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference