Uspješno implementiran program Svjetske banke „Preduzeće budućnosti“

 „Preduzeće budućnosti“ je program Svjetske banke za razumijevanje statusa javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća (JVP/JKP) i predstavljanje prilika koji omogućava vođenje kroz proces transformacije kako bi se poboljšala operativna i financijska učinkovitost JVP/JKP i, u konačnici, kvaliteta pružanja vodnih usluga. “Preduzeće budućnosti“ se kao pilot projekt prvi put implementirao u ovom dijelu Europe – u Bosni i Hercegovini od februara do kraja decembra 2022. godine uz učešće šest JVP/JKP iz BiH:

  • KP „Budućnost“ a.d. Laktaši,
  • JP „Rad“ d.o.o. Lukavac,
  • KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor,
  • JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Široki Brijeg,
  • JP „Rad“ d.d. Tešanj,
  • AD „Vodovod i komunalnije“ Zvornik.

Una Consulting je u okviru projekta pružio savjetodavnu podršku JKP/JVP u procjeni sadašnjeg stanja i određivanju željenog, ali istovremeno i realnog nivoa unapređenja poslovanja te konkretnih aktivnosti i mjera za unapređenje poslovanja u okviru 100-dnevnog, jednogodišnjeg i trogodišnjeg akcionog plana. Una Consulting je također osigurao savjetodavnu podršku i praćenje realizacije 100-dnevnih planova. U projekat su od samog početka bili uključeni i predstavnici jedinica lokalnih samouprava (JLS) čime je osigurano postizanje razumijevanja te sinergija u procesu planiranja i implementacije mjera za unaprjeđenje poslovanja navedenih šest JVP/JKP.

Program „Preduzeće budućnosti“ koristi poseban alat predviđen za provođenje precizne dijagnostike trenutnog poslovanja JVP/JKP po osam ključnih oblasti generirajući pritom mogućnosti za brzu izradu kratkoročnih i srednjoročnih akcionih planova u svrhu planiranja procesa za postizanje željenih unapređenja. Pored toga, spomenuti alat omogućava vrlo blisku, efikasnu i konkretnu interakciju predstavnika JLS i JVP/JKP uz podršku konsultanta koji ih vodi kroz proces dijagnosticiranja trenutnog stanja i definiranja željenog načina poslovanja JVP/JKP. Također treba dodati da korištenje ovog alata i primijenjene metodologije pilot projekta značajno doprinosi povećanju svijesti i postizanju boljeg razumijevanja svih učesnika i drugih interesnih strana o stvarnim potrebama JVP/JKP što im omogućava da precizno planiraju prioritetne aktivnosti i usredotoče se na implementaciju onih aktivnosti koji će imati najveće koristi za poslovanje njihovog JVP/JKP.

Uzimajući u obzir gore navedeno, alat Programa „Preduzeće budućnosti“ ima veliki potencijal za korištenje prilikom otpočinjanja saradnje JLS i JVP/JKP sa domaćim i međunarodnim financijskim institucijama i donatorima na kapitalnim projektima u BiH za dijagnosticiranje trenutnog stanja poslovanja JVP/JKP, definiranje željenog nivoa poslovanja i planiranje prioritetnih projektnih aktivnosti vezanih za unapređenje operativnog i financijskog poslovanja JVP/JKP.

Kroz implementaciju Programa „Preduzeće budućnosti“, Una Consulting je još jednom uspješno pokazao svoju ekspertizu i iskustvo u pripremi i realizaciji programa i projekata koji uključuju različite domene i oblasti rada i poslovanja JVP/JKP poput tehničkih operacija, financijskog upravljanja, komercijalnog poslovanja, energijske efikasnosti, strategije i organizacije i sl. kao i potpuno razumijevanje regulatornog i institucionalnog okvira za organizaciju i pružanje vodnih usluga. Uzimajući u obzir da su projektne aktivnosti bile su međusobno zavisne, njihova implementacija je trebala biti dobro planirana i strukturirana s jasnim definiranjem uloga i odgovornosti svih uključenih strana zbog čega je Una Consulting razvio metodologiju i plan rada koji su osigurali odgovarajući redoslijed i korelaciju aktivnosti i sinergiju rezultata. Pored tehničke podrške, Una Consulting je osigurao i postizanje zajedničkog razumijevanja JLS i njihovih JVP/JKP čime se omogućilo preuzimanje vlasništva nad projektom s njihove strane i kapitaliziranje rezultata projekta i prijelaz s trenutnog načina rada na način rada koji predstavlja „Preduzeće budućnosti“. Sve ovo je prepoznato i priznato od strane JLS i JVP/JKP koji su bili uključeni u Program i koji su iskazali svoje veliko zadovoljstvo radom i pristupom Una Consultinga kao i od strane klijenta Svjetske banke.


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference