Uspjesi u upravljanju neprihodovanom vodom u vodovodnim preduzećima

Visok nivo neprihodovane vode prepoznat je od većine stručnjaka i praktičara iz oblasti vodosnabdijevanja kao jedan od ključnih problema koji ima značajan uticaj na operativnu održivost poslovanja javnog komunalnog/vodovodnog preduzeća (JKP/JVP). Nivo neprihodovane vode je važan pokazatelj operativne efikasnosti svakog (JKP/JVP) i jedan je od indikatora potencijalnim kreditorima i donatorima u razmatranju JKP/JVP kao njihovog potencijalnog partnera za investicije u komunalnu infrastrukutru.

Iako mnoga JKP/JVP poduzimaju određene mjere (nabavka dijagnostičke opreme i otkrivanje kvarova, mjerenja, regulacija pritiska u cjevovodu, zamjena kritičnih dionica cjevovoda, unapređenja energijske efikasnosti pumpi, i dr.) da se smanje neprihvatljivo visoki nivoi neprihodovane vode, ipak, prihvatljivi rezultati još uvijek izostaju. Razlog tome je to što implementacija potrebnih mjera za smanjenje nivoa neprihodovane vode podrazumijeva složen proces promjena i unapređenja postojećeg sistema upravljanja u JKP/JVP uz paralelno provođenje operativnih (tehničkih) promjena na samom vodovodnom sistemu. Potrebna unapređenja zahtijevaju promjene sa pozicije institucionalnog, organizacionog i kadrovskog aspekta JKP/JVP.

NAŠE ZNANJE I ISKUSTVO U UPRAVLJANJU NEPRIHODOVANOM VODOM

Una Consulting d.o.o. Bihać više od 20 godina na ovu temu intenzivno sarađuje sa JKP/JVP iz Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope i zagovaratelj je savremenog pristupa smanjenju neprihodovane vode kroz donošenje odgovarajuće strategije upravljanja neprihodovanom vodom uz uspostavljanje GIS-a, zoniranja, redovnog i kontinuiranog mjerenja protoka i pritiska i obračuna potrošene vode, hidrauličkog modeliranja, te primjene različitih metodologija i tehnologija za otkrivanje i otklanjanje kvarova i smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu. Posebnu pažnju Una Consulting posvećuje izgradnji kapaciteta zaposlenih u JKP/JVP, odnosno provođenju njihove stalne obuke. Naš pristup i metodologija se zasnivaju na metodologiji usvojenoj od strane Međunarodne asocijacije za vode (IWA) i pravovremenom odgovaranju na individualne potrebe svakog JKP/JVP. U proteklih 10 godina Una Consulting je postao jedan od najboljih prijatelja JKP/JVP i njihov veliki oslonac u rješavanju ovog problema. Za potrebe provođenja potrebnih aktivnosti, Una Consulting d.o.o. raspolaže sa najsavremenijom opremom i specijaliziranim software-ima - link.

U proteklih 10 godina Una Consulting je implementirao velik broj projekata iz oblasti upravljanja neprihodovanom vodom i stekao značajno iskustvo i reference, te ojačao vlastite kapacitete.

UNA CONSULTING I PROJEKAT OPĆINSKOG OKOLIŠNOG I EKONOMSKOG UPRAVLJANJA (MEG)

Posebni rezultati postignuti su kroz implementaciju Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u protekle 4 godine (2017.-2020. godina) gdje je Una Consulting pružio tehničku podršku upravljanja neprihodovanom vodom na području:

 • Sjeverozapadnog klastera LOT 1 - za 9 JKP/JVP: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša i
 • Sjeveroistočnog klastera LOT 2 - za 9 JKP/JVP: Doboj, Tuzla, Gradačac, Žepče, Tešanj, Teslić, Prnjavor, Kalesija, Gračanica).

Spomenuta JKP/JVP su postigla značajne rezultate u smanjenju količina neprihodovane vode što je evidentirano u tromjesečnim i godišnjim pregledima ključnih indikatora poslovanja (KPI).

Kroz implementaciju projekta MEG u svim JKP/JVP primijenjena je posebno prilagođena strategija upravljanja neprihodovanom vodom, odnosno provedene vrlo precizno planirane aktivnosti i isporučeni vrlo korisni proizvodi za JKP/JVP, prema slijedećem:

 • Izrađena specifikacija za nabavku opreme za mjerenje protoka i pritiska i detekciju kvarova kao i pružena podrška u objavi i evaluaciji prikupljenih ponuda,
 • Provedene teoretske i praktične obuke za rad na mjernoj opremi i opremi za zvučnu detekciju kvarova (curenja),
 • Provedene obuke za izradu vodnih bilansa po pristupu „od vrha ka dnu“ i „od dna ka vrhu“ u skladu sa IWA metodologijom,
 • Izrađeno uputstvo za povezivanje GIS-a sa poslovnim informacijskim sistemom (BIS) i informacijskim sistemom upravljanja (MIS),
 • Izrađena posebna simbologija za ucrtavanje vodovodne i kanalizacione mreže i uputstvo za korištenje simbologije u AutoCAD-u,
 • Izrađena baza podatka za pohranjivanje podataka o provedenim mjerenjima protoka i pritiska, kao i baza podataka za pohranjivanje podataka o otkrivenim kvarovima,
 • Pružena podrška u izradi akcionih planova za smanjenje neprihodovane vode,
 • Pružena podrška za uspostavljanje mjernih (DMA) zona kao i zona za upravljanjem pritiskom (PMA),
 • Izrađene i isporučene procedure za pronalaženje i otklanjanje prividnih gubitaka,
 • Izrađene i isporučene smjernice o dnevnim/sedmičnim procedurama za praćenje vodovodne mreže,
 • Izrađeni planovi ugradnje i redovne zamjene i kalibracije vodomjera za sve korisnike usluga vodosnabdjevanja koji uključuju vremenski plan i projekcije potrebnog budžeta,
 • Izrađen alarmni sistem za velike promjene protoka i pritiska izmjerenih na ulazu i izlazu iz svake od definiranih mjernih (DMA) zona.

Ostale naše referentne projekte možete pogledati na link.

Osnova za primjenu uspješnih djelatnosti u oblasti upravljanja neprihodovanom vodom se nalazi u dobrom poznavanju vodovodne mreže, a to iziskuje dobro uspostavljeni GIS, odnosno karte sa precizno ucrtanim elementima vodovodnog sistema i pripadajućim atributnim tablicama za svaki pojedini element. Stoga je Una Consulting svoje aktivnosti proširio i na podršku JKP/JVP u georeferenciranju i geokodiranju podloga za kartiranje (dokumentiranje) vodovodne i kanalizacione mreže. Dalje, kroz izradu vodnih bilansa, uspostavu mjernih (DMA) zona, vodne bilanse, aktivnu detekciju gubitaka, pa sve do izrade individualno prilagođenih operativnih procedura, vodimo vas do integriranog upravljanja neprihodovanom vodom u vodovodom sistemu vašeg JKP/JVP.

Una Consulting se u oblasti upravljanja neprihodovanom vodom etablirao kao pouzdan partner na regionalnom nivou. Znanje, vještine, iskustvo i dobre prakse prenosimo i potvrđujemo kroz mnoge programe i projekte aktivnosti u Jugoistočnoj Evropi.

Jačanju kapaciteta u ovoj oblasti Una Consulting doprinosi i kao tehnički partner Dunavskog partnerstva za učenje (Danube Learning Partnership, D-LeaP) odnosno D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom u JKP/JVP. U okviru ovog Programa, Una Consulting je 2017. i 2018. godine izradio kompletan proizvod za razvoj kapaciteta u oblasti upravljanja neprihodvanom vodom (kurikulum, uputstvo za trenere sa praktičnim vejžbama, te zajedno sa udruženjem vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) organizirao dvije obuke za trenere na regionalnom nivou iz Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša ''Aquasan mreža u BiH'', Udruženja komunalnih preduzeća Albanije (SHUKALB), Udruženja za vodosnabdijevanje i kanalizaciju Kosova (SHUKOS) i Udruženja vodovodnih preduzeća Crne Gore. Na ovaj način je uspostavljena regionalna mreža trenera za upravljanje neprihodovanom vodom kojom se doprinosi efektivnom sektorskom umrežavanju i zajednici znanja koja promovira dobre prakse i razvoj sektora vodnih usluga sa ciljem pronalaženja potrebnih rješenja u jugoistočnoj Evropi.

NAŠA PODRŠKA JKP/JVP U SMANJENJU NEPRIHODOVANE VODE

Nedostatak pouzdanih i tačnih podataka, nedovoljan protok informacija unutar JKP/JVP i manjak znanja i vještina zaposlenih je uzrok i do dvije trećine količine neprihodovane vode u vodovodnim sistemima u BiH. To znači da nivo neprihodovane vode može biti značajno smanjen bez velikih investicija putem povećanja tehničkog, organizacionog i upravljačkog kapaciteta JKP/JVP. Za mnoga JKP/JVP je to zahtjevan zadatak gdje im je potrebna pomoć privatnog sektora koji im sa svojim znanjem i iskustvom može pomoći da provedu neophodne promjene i postignu potrebna unapređenja.

Uz kvalitetne materijale za edukaciju osoblja JKP/JVP, pripremljene procedure i najsavremeniju opremu za mjerenje protoka i pritiska i detekciju kvarova, Una Consulting je u mogućnosti podržati JKP/JVP da na efikasan način odgovore na izazove financijske održivosti koji nastaju kao posljedica izgubljenih prihoda i povećanja troškova poslovanja uslijed velikih gubitaka vode u sistemu.

Kao provjereni prijatelj i partner Una Consulting stoji na raspolaganju JKP/JVP sa ciljem postizanja njihove dugoročne održivosti kroz smanjenje nepotrebnih troškova i optimizaciju njihovog poslovanja.

Najave događaja

Reference