Una Consulting uspješno realizirao 1. fazu MEG projekta u BiH

Tokom četverogodišnje implementacije Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG (2017. – 2020. godina), „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je uspješno implementirao aktivnosti podrške za 18 jedina lokalne samouprave (JLS) i njihovih javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) u sljedećim područjima unapređenje:

 • Podrška JLS u svrhu podizanja svijesti i poboljšanja njihovih kapaciteta za ispunjenje zakonskih obaveza za pružanje kvalitetnih vodnih usluga svojim građanima,
 • Nivo operativne autonomije JKP/JVP uključujući i ugovor o pružanju usluga,
 • Organizaciona struktura JKP/JVP
 • Zaposlenici – broj zaposlenika, opis radnih mjesta i evaluacija radnog učinka,
 • Odnosi sa korisnicima usluga,
 • Kartiranje vodovodne mreže,
 • Efektivno zoniranje vodovodne mreže,
 • Program mjerenja protoka i pritiska u sistemu vodosnabdijevanja,
 • Upravljanje neprihodovanom vodom,
 • Tarifna politika odnosno metoda određivanja tarifa i procedura usvajanja tarifa,
 • Naplata i  prihod, ciklus izdavanja računa,
 • Računovodstvene procedure i MIS (sistem upravljanja informacijama),
 • Budžetiranje i poslovno planiranje,
 • Financijsko upravljanje odnosno procedure za provedbu Zakona o javnim nabavkama i procedure za interne radne naloge,
 • Upravljanje imovinom (inventar, vlasništvo, amortizacija infrastrukture),
 • Količina i kvaliteta vode u sistemu vodosnabdijevanja,
 • Energijska efikasnost u JKP/JVP.

Projektom su bila obuhvaćene sljedeće jedinice lokalne samouprave (JLS) i JVP/JKP:

 • Sjeverozapadni klaster LOT 1 - za 9 JLS i JKP/JVP: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša i
 • Sjeveroistočni klaster LOT 2 - za 9 JLS i JKP/JVP: Doboj, Tuzla, Gradačac, Žepče, Tešanj, Teslić, Prnjavor, Kalesija, Gračanica.

Svih 18 javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća koja su učestvovala u implementaciji 1. faze projekta MEG je dalo preporuku Una Consulting-u za uspješno obavljene poslove i zadatke tokom perioda implementacije projekta MEG, u smislu kvalitete pruženih usluga, blagovremenosti i sveukupnog pristupa realizaciji projektnih aktivnosti kao i saradnje ostvarene u okviru realizacije.

Važno je naglasiti da je ovim projektom svim spomenutim JKP/JVP pružena prilika i podršku da unaprijede upravljanje kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou, s posebnim fokusom na sektor vodnih usluga u narednih 10 godina njegovog trajanja. Mnoga JKP/JVP su iskoristila svoje učešće u Projektu MEG da značajno unaprijede svoje operativno i financijsko poslovanje.

Una Consulting-u je posebno drago da je uspio ostvariti vrlo dobru saradnju sa svim JKP/JVP uključenim u Projekat MEG i doprinijeti njihovim naporima da unaprijede svoje poslovanje.

Una Consulting ima dugogodišnje iskustvo i praksu u radu sa partnerima na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou u BiH, ali i partnerstvo i mrežu saradnika na području jugoistočne Europe.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference