Una Consulting uspješno obučio trenere za isporuku programa za upravljanje otpadnim vodama u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji

Resursni centar za vode i okoliš Una Consulting d.o.o. Bihać je razvio proizvod za jačanje kapaciteta u upravljanju otpadnim vodama u jugoistočnoj Evropi koji se sastoje od tri programa. Tokom 2022. godine, Una Consulting je održao tri specifična treninga trenera za odabrane trenere iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, kako bi ih obučio za isporuku treninga ciljnim grupama u svojim zemljama, počevši od donosioca odluka na nivou JLS i JVP/JKP, uprave JVP/JK, tehničkog osoblja JVP/JKP, osoblja JLS do tehničkog osoblja operatera koji upravlja i održava sisteme za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.

Zadatak Una Consultinga tokom izrade proizvoda za razvoja kapaciteta za otpadne vode su sprovedeni kroz četiri radna paketa:

  • Radni paket 1: Izrada radnih materijala za program razvoja kapaciteta za otpadne vode
  • Radni paket 2: Osposobljavanje lokalnih stručnjaka za otpadne vode kao trenera
  • Radni paket 3: Pilot isporuka programa razvoja kapaciteta za otpadne vode
  • Radni paket 4: Prikupljanje naučenih lekcija i finalizacija seta programa razvoja kapaciteta za otpadne vode

Prvi specifični trening trenera za osposobljavanje lokalnih stručnjaka za otpadne vode održao se u Skopju u Sjevernoj Makedoniji 17.-20. maja 2022.godine. Cilj ovog treninga koji se odnosi na program 2A “Jačanje tehničkih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća (JKP/JVP) za rad i održavanje sistema otpadnih voda“ je da treneri mogu da tumače i koriste materijale kako bi isporučili sve module ovog programa koji se odnose na osnove prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, strategije i tehnologije upravljanja s naglaskom na uobičajene probleme i rješenja za rad i održavanje, kao i da razvijaju plan za realizaciju pilot isporuke programa za razvoj kapaciteta "Jačanje tehničkih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća (JKP/JVP) za rad i održavanje sistema otpadnih voda" u svojim zemljama.

Drugi specifični trening trenera održan je u Tirani u Albaniji 07.-10. juna 2022. godine. Cilj ovog trening koji se odnosi na program 1B “Uvod u sisteme za prikupljanje i prečišćavanja otpadnih voda za JVP/JKP menadžere i inženjere“ je bio da treneri mogu da tumače i koriste materijale kako bi isporučili ovaj program koji se sastoji od tri modula. Modul 1 ovog programa obuhvata propise i finansiranje s temama kao što su status sektora otpadnih voda, pravni i institucionalni okvir za otpadne vode na nacionalnom nivou i nivou JLS dok se modul 2 odnosi na tehnologiju tj. na različite sisteme za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda sa naglaskom na tehničke aspekte i njihovu važnost. Modul 3 ovog programa odnosi se projektne aspekte kada su u pitanju sistemi otpadnih voda. Pored toga treneri su tokom ovog treninga trebali da razviju plan za realizaciju pilot isporuke programa "Uvod u sisteme otpadnih voda za menadžere i inženjere" u svojim zemljama.

Treći specifični trening trenera održan je u Bihaću u Bosni i Hercegovini, 6. – 9. septembra 2022.godine. Cilj ovog treninga koji se odnosi na program 1A “Uvod u sisteme otpadnih voda za donosioce odluka” je da treneri mogu da tumače i koriste materijale kako bi isporučili ovaj program koji se sastoji od 2 modula. Modul 1 ovog programa odnosi se na integrisano upravljanje urbanim vodama, a modul 2 na razvoj kapitalnih infrastrukturnih investicija. Treneri su također trebali da razvijaju plan za realizaciju pilot isporuke programa "Uvod u sisteme otpadnih voda za donosioce odluka" u svojim zemljama.

Na sva tri specifična treninga trenera učestvovali su predstavnici tri zemlje jugoistočne Evrope (Albanija, BiH i Sjeverna Makedonija) koje su imenovale njihove asocijacije JLS i JVP/JKP.

Izradu programa finansiralo je Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) kroz projekat Regionalna mreža za jačanje kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i sanitacije (RCDN).


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference