Una Consulting uspješno obučio trenere iz nekoliko država jugoistočne Evrope za provođenje D-LeaP programa „Pristup finansiranju“

Resursni centar za vode i okoliš Una Consulting d.o.o. Bihać je od 23. do 27. oktobra 2023. godine u Podgorici, Crna Gora, održao obuku za odabrane trenere iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Rumunije. Cilj ove obuke trenera je bio unaprijediti znanje učesnika o financiranju vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave (JLS) i osposobiti učesnike da realiziraju D-LeaP Program „Pristup financiranju“ u svojim zemljama.

 

D-LeaP Program „Pristup financiranju“ je program jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou JLS koji se zasniva na materijalima za obuke izrađenim od strane Svjetske banke na globalnom nivou, a koji je Una Consulting prilagodio kontekstu država zapadnog Balkana. Kroz petodnevnu obuku, učesnici su unaprijedili svoje razumijevanje ključnih elemenata upravljanja prihodima i troškovima, uključujući računovodstvene prakse, upravljanje imovinom, određivanje cijena vodnih usluga, optimiziranje operativnog i financijskog poslovanja pružatelja vodnih usluga, procjenu investicija i pristup različitim izvorima financiranja. Odabrani treneri su također osposobljeni za uspješnu realizaciju ovog D-LeaP programa jačanja kapaciteta te su u mogućnosti svoja znanja prenijeti na JLS i JVP/JKP iz svojih zemalja.

Prema rezultatima evaluacije obuke, 100% učesnika je u potpunosti zadovoljno metodama podučavanja i učenja, što potvrđuje da su sadržaj i rezultati cjelokupne obuke kao i pojedinačnih sesija bili dobro pripremljeni, jasni i prenešeni učesnicima.

 


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference