Una Consulting unaprjeđuje alat Svjetske banke u okviru projekta „Preduzeće budućnosti“

„Preduzeće budućnosti“ je program Svjetske banke za procjenu statusa poslovanja javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća (JVP/JKP) i vođenje kroz proces transformacije kako bi se unaprijedilo poslovanje JVP/JKP i, u konačnici, unaprijedila kvaliteta pružanja vodnih usluga.

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je u toku 2022. godine implementirao prvi ciklus projekta „Preduzeće budućnosti“ kroz savjetodavnu podršku 6 JKP/JVP i JLS iz BiH u procjeni sadašnjeg stanja i određivanju željenog, ali istovremeno i realnog nivoa unapređenja poslovanja, te definiranje konkretnih aktivnosti i mjera za unapređenje poslovanja u okviru 100-dnevnog, jednogodišnjeg i trogodišnjeg akcionog plana. Implementacijom ovog projekta u BiH, ostvareni su vrlo značajni rezultati na temelju kojih se Una Consulting pozicionirao kao jedan od respektabilnih partnera Svjetske banke u ovom dijelu Europe.

Na temelju prethodno ostvarenih rezultata, Svjetska banka je u martu 2024. godine angažirala Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać za poslove detaljne analize i unaprjeđenja alata „Preduzeće budućnosti“ koji će se koristiti u okviru predstojećeg dvogodišnjeg programa u 6 zemalja Zapadnog Balkana, kroz izradu novih i dodatno unaprjeđenje postojećih tema i ključnih elemenata analize poslovanja JVP/JKP, kako bi alat „Preduzeće budućnosti“ maksimalno prilagodili kontekstu, kroz:

  • Analizu, pregled i unaprjeđenje odabranih ključnih elemenata analize poslovanja JVP/JKP u okviru alata „Preduzeće budućnosti“, koji se odnose na financijsko upravljanje, komercijalno upravljanje, tehničke operacije, ljudske resurse i energijsku efikasnost;     
  • Izradu potpuno nove oblasti analize koja se odnosi na jedinice lokalne samouprave (JLS) i analizu statusa reguliranja isporuke vodnih usluga na nivou JLS, definiranje međusobnih uloga i odgovornosti između JLS i JVP/JKP, te financiranje kapitalnih infrastrukturnih investicija;    
  • Reviziju postojećih i izradu dodatnih ključnih indikatora u okviru alata „Preduzeće budućnosti“.     

Projekt “Preduzeće budućnosti“ je globalni projekt koji se implementira 34 zemlje Svijeta. U toku 2023. godine, Svjetska banka je u Tirani (Albanija) uspostavila centar izvrsnosti, koji će u periodu 2024. – 2026. godina implementirati dvogodišnji program „Preduzeće budućnosti“ uz učešće JVP/JKP i JLS iz 6 zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.   

Unaprjeđenje alata „Preduzeće budućnosti“ će biti završeno do jula 2024. godine. Nakon toga, Svjetska banka će započeti implementaciju projekta „Preduzeće budućnosti“ sa prvom grupom od 15 JVP/JKP iz 6 zemalja Zapadnog Balkana, koji će trajati do kraja 2026. godine.


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference