Za trenere iz Crne Gore održana obuka za upravljanje neprihodovanom vodom

U periodu od 5. 7. 2021. godine do 8. 7. 2021. godine u Bihaću, u Bosni i Hercegovini, održana je obuka trenera za upravljanje neprihodovanom vodom u okviru programa ''Dunavsko partnerstvo za učenje – D-LeaP''. Cilj ovog programa je jačanje kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom (gubicima) u javnim komunalnim preduzećima (JKP). Obuka trenera je organizirana od strane tehničkog partnera, firme Resursni centar za vode i okoliš, Una Consulting d.o.o. iz Bihaća (BiH) i Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD). Obuku su održali eksperti firme Una Consulting d.o.o., koji imaju višegodišnje iskustvo u oblasti upravljanja neprihodovanom vodom, odnosno smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima na području jugoistočne Evrope.

Opći cilj obuke je bio unaprijediti znanje i vještine učesnika treninga za upravljanje neprihodovanom vodom kroz primjenu novih pristupa i metodologija i najnovijih trendova upravljanja neprihodovanom vodom sa ciljem izgradnje regionalnih kapaciteta.

Na ovaj način je uspostavljena regionalna mreža trenera za upravljanje neprihodovanom vodom čime se doprinosi efektivnom sektorskom umrežavanju i zajednici znanja, koja promoviše dobre prakse i razvoj sektora vodnih usluga sa ciljem pronalaženja potrebnih rješenja. Po završetku obuke, treneri treba da pomognu nacionalnim tematskim centrima tj. Udruženju vodovodnih preduzeća iz Crne Gore da implementira Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom u svojoj državi. Program se provodi u trajanju od 6 - 9 mjeseci putem dvodnevnih i jednodnevnih interaktivnih radionica u kombinaciji sa praktičnim zadacima putem kojih će se osigurati aktivno učešće predstavnika JVP tokom trajanja obuke. JVP koja budu učestvovala u ovom Programu će imati potpunu podršku predstavnika tematskog centra i tehničkog partnera, firme Una Consulting d.o.o.

Tokom četverodnevne obuke obuhvaćene su sljedeće teme: metodologija i smjernice za uspješno provođenje obuka, izrada dizajna obuke, izrada vodnog bilansa, kartiranje vodovodne mreže u GIS softveru, učinkovito zoniranje (uspostava DMA zona), upravljanje pritiskom u vodovodnoj mreži, kao i aktivnu detekciju curenja (kvarova). Cijela obuka je koncipirana kao interaktivni trening u kombinaciji sa teorijskim predavanjima i praktičnim vježbama uz aktivno učešće svih učesnika obuke. Učesnicima obuke je demonstriran praktičan rad sa opremom za detekciju gubitaka u vodovodnoj mreži, te način korištenja podataka sa mjernih uređaja. Posebna sesija obuke je bila posvećena izradi akcionog plana za upravljanja neprihovodanom vodom u svrhu kratkoročnog i dugoročnog planiranja smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima.

Ovo je treća u nizu obuka trenera organizirana i provedena u okviru ovog Programa. Naime, prva obuka je održana u oktobru 2017. godine, a obučeni su treneri iz Aquasan mreže u BiH i treneri iz Udruženja komunalnih preduzeća Albanije (SHUKALB). Druga obuka održana je u junu 2018. godine gdje su obučeni treneri iz Udruženja pružaoca komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Kosovo (SHUKOS), treneri iz Udruženja Vodovoda Crne Gore i treneri iz Aquasan mreže u BiH.

Najave događaja

Reference