Svjetski dan gubitka vode

Na početku 21. stoljeća, oko 900 miliona ljudi nema pristup dovoljnim količinama pitke vode. Nedostatak vode i njena loša kvaliteta su među primarnim uzrocima siromaštva, bolesti i pogoršanja stanja životne sredine. Sa ubrzanim rastom stanovništva u svijetu, rastom urbanizacije i već prisutnim efektima klimatskih promjena, sve je teže osigurati i održati adekvatne količine vode.

U nerazvijenim i zemljama u razvoju, od 40 do 80 procenata vode koja uđe u vodovodne mreže gubi se radi istjecanja. Gubljenje najvažnijeg svjetskog resursa ima značajne financijske posljedice. Novac se troši na povećanje proizvodnje vode da bi se kompenzirali gubici, a mogao bi se investirati u održavanje ili proširenje postojeće infrastrukture.

Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini svjedoci smo sve većeg odlaska stanovništva i povećanja cijene energenata. Ove pojave utječu na vodovodna preduzeća kroz smanjenje prihoda od osnovne djelatnosti i povećanje troškova proizvodnje i distribucije vode. Kada ovim činjenicama dodamo i smanjenje raspoloživih količina vode u našim vodozahvatima koji su uzrokovani intenzivnim sušama u ljetnim mjesecima shvaćamo da se naša vodovodna preduzeća nalaze pred izuzetno velikim izazovima u skoroj budućnosti.

Kroz poboljšano upravljanje neprihodovanom vodom vodovodna preuzeća mogu kvalitetno odgovoriti na ove izazove. Smanjenjem prividnih gubitaka direktno utječemo na povećanje prihoda od prodaje vode, dok smanjenjem fizičkih gubitaka utječemo na smanjenje troškova proizvodnje i distribucije vode.

Una Consulting u segmentu upravljanja neprihodovanom vodom predstavlja nacionalnog i regionalnog lidera koji kroz dugi niz godina i projekata daje svoj doprinos smanjenju neprihodovane vode. Naš cilj je da osposobimo vaše uposlenike i timove za detekciju kvarova da u budućnosti samostalno doprinose povećanju prihoda i smanjenju troškova u vašem vodovodnom preduzeću. Za ove poslove posjedujemo kvalitetne i iskusne stručnjake, kao i kompletnu najsavremeniju opremu. Iz tog razlogaje Una Consulting pouzdan partner vodovodnim preduzećima i međunarodnim financijskim institucijama i donatorksim organizacijama na projektima upravljanja neprihodovanom vodom.

 


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference