Sastanak sa predstavnicima JLS i JVP/JKP okviru Programa „Preduzeće budućnosti“

Una Consulting je u okviru Programa Svjetske banke „Preduzeće budućnosti“ 4. oktobra 2022. godine održao sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima (JVP/JKP) koji su uključeni u ovaj Program s ciljem da se omogući zajednički osvrt na dosadašnje aktivnosti te ocjeni pristupa i metodologija rada kao i postignuti napredak i usaglase predstojeće projektne aktivnosti.

Tokom sastanka je predstavljen pristup i metodologija primijenjeni u toku implementacije ovog Programa.  U dosadašnjem periodu, izvršena je detaljna analiza trenutnog stanja i željeni nivo unaprjeđenja poslovanja JVP/JKP te izvršeno planiranje konkretnih aktivnosti za unapređenja u najznačajnijim oblastima poslovanja JVP/JKP kroz izradu 100-dnevnih, jednogodišnjih i trogodišnjih akcionih planova JVP/JKP.

Na sastanku su kroz tzv. model „semofora“ za svako JVP/JKP predstavljeni dosadašnji rezultati implementacije akcionih planova, odnosno aktivnosti koje su završene, koje su u toku ili još uvijek nisu započete.

Predstavnici JLS i JKP/JVP su se osvrnuli na dosadašnji period implementacije, način organizacije rada za aktivnosti predviđene Programom te najznačajnije izazove s kojima su se dosad susreli u implementaciji ovog Programa. Naglašena je izuzetna važnost Programa i iskazano zadovoljstvo metodologijom rada i podrškom koju osigurava Una Consulting.

Predstavnik Svjetske banke je također izrazio zadovoljstvo rezultatima postignutim od strane JVP/JKP te pristupom i načinom rada Una Consultinga. Program „Preduzeće budućnosti“ je preduslov za održivost budućih investicija, a dosadašnji dobri rezultati u implementaciji ukazuju na njegov veliki potencijal za realizaciju u drugim JVP/JKP kao i za institucionaliziranje.

Una Consulting je potvrdio da su JVP/JKP pokazali veliki interes za postizanje napretka u okviru Programa i posebno naglasio potrebu za dobrom saradnjom i podrškom JVP/JKP od strane njihovih JLS.

„Preduzeće budućnosti“ je program Svjetske banke za procjenu statusa JVP/JKP i vođenje kroz proces transformacije kako bi se unaprijedilo poslovanje JVP/JKP i, u konačnici, unaprijedio kvalitet pružanja vodnih usluga. “Preduzeće budućnosti“ je pilot projekt Svjetske banke koji se po prvi put implementira u ovom dijelu Evrope. U Bosni i Hercegovini program je započeo u februaru 2022. godine, a u programu učestvuje šest JVP/JKP iz BiH: KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, JP „Rad“ d.o.o. Lukavac, KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor, JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Široki Brijeg, JP „Rad“ d.d. Tešanj, AD „Vodovod i komunalnije“ Zvornik. Program se implementira do kraja 2022. godine.


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference